Bài tập Công nghệ 7

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Công nghệ 7
Ôn tập tập phần IV – Thủy sản – Công nghệ lớp 7: Những biện pháp nào để nâng cao chất lượng vực nước nôi thuỷ sản ?
Ôn tập tập phần IV – Thủy sản – Công nghệ lớp 7: Những biện pháp nào để nâng cao chất lượng vực nước nôi thuỷ sản ?
Ôn tập tập phần IV - Thủy sản Công nghệ lớp 7: Giải bài tập trang 155  Em hãy nêu tóm tắt tính chất lý học, hoá học, sinh học của nước nuôi thuỷ sản... Câu 1: Em hãy nêu tóm...
Bài 56. Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản – Công nghệ 7: Em hãy trình bày một số biện pháp bảo vệ môi trường thuỷ sản ?
Bài 56. Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản – Công nghệ 7: Em hãy trình bày một số biện pháp bảo vệ môi trường thuỷ sản ?
Bài 56 Công nghệ lớp 7: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 154.Nêu ý nghĩa của bảo vệ môi trường thuỷ sản ?... Câu 1: Nếu ý nghĩa của bảo...
Bài 55. Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản – Công nghệ lớp 7:Tại sao phải bảo quản sản phẩm thuỷ sản ?
Bài 55. Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản – Công nghệ lớp 7:Tại sao phải bảo quản sản phẩm thuỷ sản ?
Bài 55 Công nghệ lớp 7: Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản. Giải câu 1, 2, 3 trang 151 . Em hãy nêu các phương pháp thu hoạch tôm ,cá ?... Câu 1: Em hãy nêu...
Bài 54. Chăm sóc, quản lý và phòng trị bệnh cho động vật thủy sản (tôm, cá) – Công nghệ 7: Những công việc của quản lý ao là gì ? 
Bài 54. Chăm sóc, quản lý và phòng trị bệnh cho động vật thủy sản (tôm, cá) – Công nghệ 7: Những công việc của quản lý ao là...
Bài 54 Công nghệ lớp 7: Chăm sóc, quản lý và phòng trị bệnh cho động vật thủy sản (tôm, cá). Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 148. Em hãy trình bày tóm tắt biện pháp chăm sóc...
Bài 52. Thức ăn của động vật thủy sản (tôm, cá) – Công nghệ 7: Sự khác nhau giữa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên ?
Bài 52. Thức ăn của động vật thủy sản (tôm, cá) – Công nghệ 7: Sự khác nhau giữa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên ?
Bài 52 Công nghệ lớp 7: Thức ăn của động vật thủy sản (tôm, cá). Giải câu 1, 2, 3 trang 143 . Thức ăn của tôm, cá gồm những loại nào ? ... Câu 1: Thức ăn của tôm, cá...
Bài 50. Môi trường nuôi thủy sản – Công nghệ 7: Em hay nêu tóm tắt tính chất lý học của nước nuôi thuỷ sản ?
Bài 50. Môi trường nuôi thủy sản – Công nghệ 7: Em hay nêu tóm tắt tính chất lý học của nước nuôi thuỷ sản ?
Bài 50 Công nghệ lớp 7: Môi trường nuôi thủy sản. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 137 .Trình bày đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản... Câu 1: trình bày đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản Nước...
Bài 49. Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thủy sản – Công nghệ 7: Nhiệm vụ chính của nuôi thuỷ sản là gì ?
Bài 49. Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thủy sản – Công nghệ 7: Nhiệm vụ chính của nuôi thuỷ sản là gì ?
Bài 49 Công nghệ lớp 7: Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thủy sản. Giải câu 1, 2 trang 132 . Nuôi thuỷ sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội ? ... Câu...
Ôn tập chương III: Chăn nuôi- công nghệ 7: Các phương pháp chọn phối và nhân giống thuần chủng vật nuôi ? 
Ôn tập chương III: Chăn nuôi- công nghệ 7: Các phương pháp chọn phối và nhân giống thuần chủng vật nuôi ? 
Ôn tập chương III Công nghệ lớp 7: Chăn nuôi. Giải bài tập trang 129 . Vai trò của giống trong chăn nuôi, điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi? ... Câu 1: Vai trò của giống trong...
Bài 47. Vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi – Công nghệ 7: Em cho biết tác dụng của vắc xin đối với cơ thể vật nuôi ?
Bài 47. Vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi – Công nghệ 7: Em cho biết tác dụng của vắc xin đối với cơ thể vật nuôi ?
Bài 47 Công nghệ lớp 7: Vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi. Giải câu 1, 2, 3 trang 124. Em cho biết văc xin là gì ? Lấy 1 ví về loại vắc xin mà em biết ? ... Câu...
Bài 46. Phòng, trị bệnh cho vật nuôi – Công nghệ 7:Những nguyên nhân nào trị bệnh cho vật nuôi ? 
Bài 46. Phòng, trị bệnh cho vật nuôi – Công nghệ 7:Những nguyên nhân nào trị bệnh cho vật nuôi ? 
Bài 46 Công nghệ lớp 7: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi. Giải câu 1, 2, 3 trang 122 1. Em cho biết thế nào là vật nuôi bị bệnh ... Câu 1: Em cho biết thế nào là vật nuôi...