SBT Sinh học 7

Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Sinh học 7
Bài 5, 6, 7, 8 trang 118 Sách BT Sinh 7: Hệ hô hấp có tế bào chưa phân hoá thuộc loại động vật nào?
Bài 5, 6, 7, 8 trang 118 Sách BT Sinh 7: Hệ hô hấp có tế bào chưa phân hoá thuộc loại động vật nào?
Chương 7: Sự tiến hóa của động vật SBT Sinh lớp 7. Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 118 Sách bài tập Sinh học 7. Câu 5: Hãy điền các thông tin phù hợp vào cột trống ở bảng...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 126 SBT Sinh 7: Hãy giải thích các đặc điểm thích nghi của động vật ở môi trường hoang mạc đới nóng
Bài 1, 2, 3, 4 trang 126 SBT Sinh 7: Hãy giải thích các đặc điểm thích nghi của động vật ở môi trường hoang mạc đới nóng
Chương 8: Động vật và đời sống con người SBT Sinh lớp 7. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 126 Sách bài tập Sinh học 7. Câu 1: Tại sao động vật lại có sự đa dạng về loài...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SBT Sinh 7: Em hãy nêu sự tiến hoá của cơ quan di chuyển ở động vật
Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SBT Sinh 7: Em hãy nêu sự tiến hoá của cơ quan di chuyển ở động vật
Chương 7: Sự tiến hóa của động vật SBT Sinh lớp 7. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 118 Sách bài tập Sinh học 7. Câu 1: Hãy chọn các thông tin ở cột B cho phù hợp với...
Bài 6, 7, 8, 9 trang 105 SBT Sinh 7: Trình bày đặc điểm cấu tạo của dơi thích nghi với đời sống bay
Bài 6, 7, 8, 9 trang 105 SBT Sinh 7: Trình bày đặc điểm cấu tạo của dơi thích nghi với đời sống bay
Chương 6 Ngành động vật có xương sống SBT Sinh lớp 7. Giải bài 6, 7, 8, 9 trang 105 Sách bài tập Sinh học 7.  Câu 6:  Nêu đặc điểm cấu tạo và tập tính thích nghi với đời sống...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 105 SBT Sinh 7: đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thù như thế nào?
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 105 SBT Sinh 7: đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ...
Chương 6 Ngành động vật có xương sống SBT Sinh lớp 7. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 105 Sách bài tập Sinh học 7. Câu 1: Hãy nêu đặc điểm đời sống và sinh sản của thỏ... Bài...
Bài 1, 2, 3, 4 5, 6 trang 91 SBT Sinh 7: Lập bảng nêu các đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bổ câu thích nghi với đời sống bay lượn.
Bài 1, 2, 3, 4 5, 6 trang 91 SBT Sinh 7: Lập bảng nêu các đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bổ câu thích nghi với đời...
Chương 6 Ngành động vật có xương sống SBT Sinh lớp 7. Giải bài 1, 2, 3, 4 5, 6 trang 91 Sách bài tập Sinh học 7. Câu 1: Trình bày đặc điểm đời sống và cấu tạo ngoài...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 82 SBT Sinh 7: Lập bảng so sánh bộ xương của thằn lằn với bộ xương của ếch
Bài 1, 2, 3, 4 trang 82 SBT Sinh 7: Lập bảng so sánh bộ xương của thằn lằn với bộ xương của ếch
Chương 6 Ngành động vật có xương sống SBT Sinh lớp 7. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 82 Sách bài tập Sinh học 7. Câu 1: Hãy điền các thông tin phù hợp vào các ô trống trong...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 72 SBT Sinh 7:  Tại sao đã có phổi mà ếch lại thở bằng da là chủ yếu ?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 72 SBT Sinh 7:  Tại sao đã có phổi mà ếch lại thở bằng da là chủ yếu ?
Chương 6 Ngành động vật có xương sống SBT Sinh lớp 7. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 72 Sách bài tập Sinh học 7. Câu 1: Hãy chọn những nội dung về đặc điểm hình dạng và cấu...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 SBT Sinh 7: Bằng cách nào có thể xác định được vai trò của các vây cá ?
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 SBT Sinh 7: Bằng cách nào có thể xác định được vai trò của các vây cá ?
Chương 6 Ngành động vật có xương sống SBT Sinh lớp 7. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 Sách bài tập Sinh học 7. Câu 1: Những căn cứ nào cho phép kết luận cấu tạo ngoài...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 51 SBT Sinh 7: Tôm lột xác như thế nào và vì sao tôm phải lột xác ?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 51 SBT Sinh 7: Tôm lột xác như thế nào và vì sao tôm phải lột xác ?
Chương 5: Ngành chân khớp SBT Sinh lớp 7. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 51 Sách bài tập Sinh học 7. Câu 1: Cơ thể tôm sông chia làm mấy phần ? Chức năng của mỗi phần là...