Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Bài 40,41 trang 97 SGK Toán lớp 7 tập 1: Từ vuông góc đến song song

Bài 6 chương 1 Từ vuông góc đến song song: Giải bài 40,41 trang 97 SGK Toán 7 tập 1 đầy đủ và chi tiết nhất.

1. Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song của ba đường thẳng

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

2. Ba đường thẳng song song

Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thiws ba thì chúng cùng song song với nhau.

Ba đường thẳng d, d’, d” song song với nhau từng đôi một thì ta nói đường 3 thẳng ấy song song với nhau.

Advertisements (Quảng cáo)

Kí hiệu d // d’ // d”.

Lời giải chi tiết bài tập SGK trang 97 Toán 7 tập 1: Từ vuông góc đến song song

Bài 40. Căn cứ vào hình 29 hãy điền vào chỗ trống(…)

a) Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì …

Advertisements (Quảng cáo)

b) Nếu a // b và c ⊥ b thì …

2016-08-24_140554

Hướng dẫn:

a) a // b

b) c ⊥ b


Bài 41. Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống(…):

Nếu a//b và a// c thì …

Hướng dẫn: Nếu a// b và a //  thì b // c.

Advertisements (Quảng cáo)