Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Giải bài 49,50 trang 101 SGK Toán 7 tập 1: Định lí

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 49,50 trang 101 SGK Toán 7 tập 1: Định Lí – Bài 7 Chương 1 Phần hình.

1. Định lí

Một tính chất được khẳng định là đúng bằng suy luận được gọi là định lý.
Định lý thường phát biểu dưới dạng: ” Nếu A thì B” với A là giả thiết, là điều kiện cho biết, B là kết luận, là điều được suy ra.

2. Chứng minh

Chứng minh định lí là dùng suy luận để khẳng định kết luận (được suy ra từ giả thiết) là đúng.

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK trang 101 Toán 7 tập 1 bài 7

Bài 49. Hãy chỉ ra giải thiết và kết luận của các định lí sau:

Advertisements (Quảng cáo)

a) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song.

b) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau.

Lời giải: a) Giả thiết: Một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp góc so le trong bằng nhau.

Advertisements (Quảng cáo)

Kết luận: Hai đường thẳng đó song song.

b) Giả thiết: Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song.
Kết luận: Hai góc so le trong bằng nhau.


Bài 50 trang 101 a) Hãy viết kết luận của định lí sau bằng cách điền vào chỗ trống (…) :
Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì …

b) Vẽ hình minh họa địnhlí đó và viết giả thiết, kết luận bằng kí hiệu.

Lời giải: a) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

b)

Advertisements (Quảng cáo)