Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đề kiểm tra 15...

10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đề kiểm tra 15 phút môn Địa lý 12

CHIA SẺ

Bài kiểm tra địa lý 15 phút. của Trường Trung học Phổ thông Thụy Hương:

1: Ở nước ta, tỷ lệ thất nghiệp tương đối cao diễn ra ở khu vực:

 1. Đồng bằng
 2. Miền Núi
 3. Thành thị
 4. D.Nông thôn

2: Dòng người chuyển cư tạm thời từ nông thôn ra thành thị chủ yếu là do:

 1. lối sống ở nông thôn đơn điệu.
 2. tình cảm gắn bó với nông thôn đã giảm sút.
 3. tìm kiếm cơ hội việc làm, tăng thu nhập.
 4. tìm kiếm cơ hội học tập, khám chữa bệnh.

3. Theo cách phân chia hiện hành, hệ thống đô thị Việt Nam được chia thành:

 1. 3 loại.
 2. 4 loại.
 3. 4 loại.
 4. 6 loại.

4. Thành phố nào sau đây không phải là thành phố trực thuộc trung ương:

 1. Hải Phòng
 2. Huế
 3. Đà Nẵng
 4. Cần Thơ

5. Các đô thị Việt Nam thường có chức năng là:

 1. trung tâm kinh tế.
 2. trung tâm hành chính.
 3. trung tâm văn hoá – giáo dục.
 4. trung tâm tổng hợp.

6: Ngành chăn nuôi của nước ta chủ yếu phát triển theo lối?

 1. Du mục.
 2. Hộ gia đình.
 3. Quảng canh.
 4. Chuyên canh .

7: Giải pháp nào hợp lý nhất để tạo sự cân đối dân cư?

 1. Phân bố lại dân cư giữa các vùng, miền và các ngành .
 2. Tiến hành đô thị hoá nông thôn .
 3. Di cư từ đồng bằng lên miền núi.
 4. Giảm tỷ lệ sinh ở những vùng đông dân .

8. Để giảm tình trạng di dân tự do vào các đô thị, giải pháp lâu dài và chủ yếu là:

 1. phát triên và mở rộng mạng lưới các đô thị để tăng sức chứa dân cư.
 2. xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị.
 3. hạn chế gia tăng dân số tự nhiên cả ở nông thôn và thành thị.
 4. phát triển mạng lưới đô thị hợp lí đi đôi với xoá đói giảm nghèo ở nông thôn, đẩy mạnh công nghiệp hoá nông thôn.

9. Mặt hạn chế lớn nhất của nguồn lao động nước ta hiện nay là:

 1. số lượng quá đông đảo.
 2. thể lực và trình độ chuyên môn còn nhiều hạn chế.
 3. tập trung chủ yếu ở nông thôn với trình độ chuyên môn còn hạn chế.
 4. Tỉ lệ người lớn biết chữ không cao.

10.  Thu nhập bình quân của người lao động nước ta hiện nay còn thấp so với thế giới là do

 1. năng suất lao động thấp.
 2. lao động nước ta chỉ chuyên sâu một nghề.
 3. Phần lớn lao động làm trong ngành dịch vụ.
 4. đa số hoạt động trong các ngành tiểu thủ công nghiệp.
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án 3 4 3 2 4 2 1 4 3 1
CHIA SẺ