Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Bài 6,7,8 ,9 trang 28,29 SGK Toán 7 tập 2: Giá trị của một biểu thức đại số

Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số –  Giải bài 6 trang 28; Bài 7 ,8, 9 trang 29 SGK Toán 7 tập 2 – Chương 4 Toán (Đại số).

1. Giá trị của một biểu thức đại số

Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện các phép tính

2. Lưu ý:

– Đối với biểu thức nguyên, ta luôn tính được giá trị của nó tại mọi giá trị của biến.

– Đối với biểu thức phân ta chỉ tính được giá trị của nó tại những giá trị của biến làm cho mẫu khác không.

Đáp án và giải bài tập Toán 7 tập 2 trang 28, 29

Bài 6 Đố: Giải thưởng toán học Việt Nam (dành cho giáo viên và học sinh phổ thông) mang tên nhà toán học nổi tiếng nào ?

(Quê ông ở Hà Tĩnh. Ông là người thầy của nhiều thế hệ các nhà toán học nước ta trong thế kỉ XX).

Hãy tính giá trị của các biểu thức sau tại x = 3, y = 4 và z = 5 rồi viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô trống dưới đây, em sẽ trả lời được câu hỏi trên:

N   x2 ;                                            Ê   2x2 +1;

T   y2 ;                                            H   x2 + y2

Ă   1/2 (xy + z);                                V   z2 – 1;

L   x2  – y2                                     I    Biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có các cạnh là y, z.

Advertisements (Quảng cáo)

M    Biểu thức biểu thị cạnh huyền của tam giác vuông có hai cạnh góc vuông x, y.

2016-01-28_205052Giải: Lần lượt tính giá trị biểu thức tại x = 3, y = 4, z = 5; ta được

N:   x2 = 32 = 9;

T:   y2 = 42 =16;

Ă:   1/2 (xy + z) = 1/2(3.4 +5)= 8,5;

L:   x2 – y2 = 32 – 42 = -7;

M:   t2 = x2 + y2 = 32 + 42 =25 → t = 5 (t là độ dài cạnh huyền);

Ê:  2x2 +1 = 2,52 + 1 = 51;

Advertisements (Quảng cáo)

H:   x2 + y2= 32 + 42 =25;

V:   z2 – 1= 52 – 1 = 24;

I:   2(y + z) = 2(4 +5) =18;

Điền vào ô trống

Vậy giải thưởng toán học Việt Nam mang tên nhà toán học nổi tiếng Lê Văn Thiêm.


Bài 7 trang 29: Tính giá trị các biểu thức sau tại  m = -1 và n = 2:

a) 3m – 2n;

b) 7m + 2n – 6.

Giải: a) Thay m = -1 và n = 2 ta có:

3m – 2n = 3(-1) -2.2 = -3 – 4 = -7

b) Thay m = -1 và n = 2 ta được

7m + 2n – 6 = 7.(-1) + 2.2 – 6 = -7 + 4 – 6 = -9.


Bài 8Đố: Ước tính số gạch cần mua ? Giả sử gia đình em cần lát một nền nhà hình chữ nhật bằng gạch hình vuông có cạnh là 30 cm.

Hãy đo kích thước nền nhà đó rồi ghi vào ô trống trong bảng sau:

2016-01-28_211707

2016-01-28_212140


Bài 9 trang 29 Toán 7: Tính giá trị của biểu thức x2y3 + xy tại x = 1 và y = 1/2.

HD: Thay x = 1 và y = 1/2 vào biểu thức ta được:

2016-01-28_212344Vậy giá trị của biểu thức x2y3 + xy tại x = 1 và y = 1/2 là 5/8

Advertisements (Quảng cáo)