Bài tập GDCD lớp 7

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập GDCD lớp 7
Bài 18. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) – GDCD 7: Khi cần xin cấp giấy khai sinh thì đến cơ quan nào ?
Bài 18. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) – GDCD 7: Khi cần xin cấp giấy khai sinh thì đến cơ quan nào ?
Bài 18 GDCD lớp 7: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn). Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 60, 62 . Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) gồm...
Bài 17. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – GDCD 7 : Hãy cho biết Nhà nước ta là Nhà nước của ai.
Bài 17. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – GDCD 7 : Hãy cho biết Nhà nước ta là Nhà nước của ai.
Bài 17 GDCD lớp 7: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 55, 56, 58, 59 .Nước ta - nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời...
Bài 16. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo – GDCD lớp 7: Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ?
Bài 16. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo – GDCD lớp 7: Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ?
Bài 16 GDCD lớp 7: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 52, 53 . Hãy kể tên một số tôn giáo mà em biết... Trả lời gợi ý Bài 16: a)  ...
Bài 15. Bảo vệ di sản văn hóa – GDCD 7 :Việt Nam đã có những di sản nào được UNESCO xếp loại là di sản văn hoá thế giới ?
Bài 15. Bảo vệ di sản văn hóa – GDCD 7 :Việt Nam đã có những di sản nào được UNESCO xếp loại là di sản văn hoá thế...
Bài 15 GDCD lớp 7 : Bảo vệ di sản văn hóa. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 48, 50. Em hãy nhận xét đặc điểm và phân loại những bức ảnh trên... Trả lời gợi ý Bài...
Bài 14. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên – GDCD 7: Nêu tác dụng của rừng đối với đời sống của con người.
Bài 14. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên – GDCD 7: Nêu tác dụng của rừng đối với đời sống của con người.
Bài 14 GDCD lớp 7: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 45, 46 . Em hãy cho biết nguyên nhân (do con người gây ra) dẫn đến hiện...
Bài 13. Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam – GDCD lớp 7 : Hãy nêu bổn phận của học sinh đối với gia đình và nhà trường
Bài 13. Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam – GDCD lớp 7 : Hãy nêu bổn phận của học sinh đối...
Bài 13 GDCD lớp 7: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 40, 41 . Trong các hành vi sau, theo em, hành vi...
Bài 12. Sống và làm việc có kế hoạch – GDCD 7 : Em có nhận xét gì vé tính cách của bạn Hải Bình ?
Bài 12. Sống và làm việc có kế hoạch – GDCD 7 : Em có nhận xét gì vé tính cách của bạn Hải Bình ?
Bài 12 GDCD lớp 7: Sống và làm việc có kế hoạch. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 36 . Em có nhận xét gì về lịch làm việc, học tập từng ngày trong tuần của bạn...
Bài 11. Tự tin – GDCD 7: Do đâu bạn Hà được tuyển đi du học ở nước ngoài ?
Bài 11. Tự tin – GDCD 7: Do đâu bạn Hà được tuyển đi du học ở nước ngoài ?
Bài 11 GDCD lớp 7: Tự tin. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 34 . Bạn Hà học tiếng Anh trong điều kiện và hoàn cảnh như thế nào... Trả lời gợi ý Bài 11: a)   Bạn Hà học...
Bài 10. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ – GDCD lớp 7 : Em có đồng ý với cách nghĩ của Hiên không ? Vì sao ?
Bài 10. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ – GDCD lớp 7 : Em có đồng ý với cách nghĩ của...
Bài 10 GDCD lớp 7: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 30, 32 . Sự lao động cần cù và quyết tâm vượt...
Bài 9. Xây dựng gia đình văn hóa – GDCD 7 : Theo em, thế nào là gia đình văn hoá ?
Bài 9. Xây dựng gia đình văn hóa – GDCD 7 : Theo em, thế nào là gia đình văn hoá ?
Bài 9 GDCD lớp 7: Xây dựng gia đình văn hóa. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 26, 28 . Em có nhận xét gì về nếp sống của gia đình cô Hoà... Trả lời gợi ý Bài...