Trang Chủ Chủ đề Giải bài tập SGK Đại số lớp 7

Giải bài tập SGK Đại số lớp 7

Giải bài tập SGK Toán Đại số 7: Chương 1 Số hữu tỉ, số thực, Chương 2 Hàm số và đồ thị, Chương 3 Thống kê, Chương 4 Biểu thức Đại số trong sách Toán 7 tập 1,2.
Giải Toán lớp 7 tập 1 cơ bản đầy đủ và hay nhất
Giải Toán lớp 7 tập 1 cơ bản đầy đủ và hay nhất
Giải Bài tập trong SGK Toán 7 tập 1 gồm 2 chương phần Đại số và 2 chương phần hình học. Các em xem chi tiết dưới đây: PHẦN ĐẠI SỐ Chương 1 Đại số: Số hữu tỉ, số thực STT Bài học Trang 1 Tập hợp...
Giải Toán 7 tập 2 phần Đại số và hình học cơ bản
Giải Toán 7 tập 2 phần Đại số và hình học cơ bản
Giải chi tiết và đấy đủ tất cả bài tập SGK Toán lớp 7 tập 2 cơ bản trên Dethikiemtra.com PHẦN ĐẠI SỐ Chương 3: Thống kê STT Bài học Trang 1 Thu thập số liệu thống kê, tần số  7,8,9 2 Bảng tần số các giá trị của dấu...
Bài tập 57,58,59 ,60,61,62 ,63,64,65 trang 49,50,51 Toán 7 tập 2: Ôn tập chương 4 đại số 7
Bài tập 57,58,59 ,60,61,62 ,63,64,65 trang 49,50,51 Toán 7 tập 2: Ôn tập chương 4 đại số 7
Hướng dẫn giải bài 57,58,59,60 trang 49; bài 61,62,63,64 trang 50, bài 65 trang 51 SGK Toán 7 tập 2: Ôn tập Chương 4 - Toán 7 tập 2 - Phần Đại Số. Bài 57. Viết một biểu thức đại số của...
Bài 54,55,56 trang 48 SGK Toán 7 tập 2: Nghiệm của đa thức một biến
Bài 54,55,56 trang 48 SGK Toán 7 tập 2: Nghiệm của đa thức một biến
Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến: Giải bài 54, 55, 56 trang 48 SGK Toán 7 tập 2 - Chương 4. 1. Nghiệm của đa thức một biến Cho đa thức P(x) Nếu tại x = a đa thức P(x) có giá trị bằng...
Bài tập 44,45,46 ,47,48,49 ,50,51,52 ,53 trang 43 SGK Toán lớp 7 tập 2: Cộng,trừ đa thức một biến
Bài tập 44,45,46 ,47,48,49 ,50,51,52 ,53 trang 43 SGK Toán lớp 7 tập 2: Cộng,trừ đa thức một biến
Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến - Giải bài 44, 45, 46, 47 trang 45; bài 48,49,50, 51, 52, 53 SGK Toán 7 tập 2. Để cộng, trừ hai đa thức một biến, ta có thể thực hiện theo một trong...
Bài tập 39,40,41, 42,43 trang 43 Toán 7 tập 2: Đa thức một biến
Bài tập 39,40,41, 42,43 trang 43 Toán 7 tập 2: Đa thức một biến
Bài 7: Đa thức một biến - Giải bài 39, 40, 41, 42, 43 trang 43 SGK Toán 7 tập 2 - Chương 4 Toán Đại lớp 7. 1. Đa thức một biến Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của...
Giải bài 29,30,31, 32,33,34, 35,36,37, 38 trang 40,41 SGK Toán 7 tập 2: Cộng trừ đa thức
Giải bài 29,30,31, 32,33,34, 35,36,37, 38 trang 40,41 SGK Toán 7 tập 2: Cộng trừ đa thức
Bài 6: Cộng, trừ đa thức - Giải bài 29, 30,31, 32, 33, 34, 35 trang 40; Bài 36, 37, 38 trang 41 SGK Toán 7 tập 2 - Chương 4 Biểu thức đại số. 1. Cộng đa thức Muốn cộng hai đa thức ta có...
Bài 24,25,26, 27,28 trang 38 sách Toán 7 tập 2: Đa thức
Bài 24,25,26, 27,28 trang 38 sách Toán 7 tập 2: Đa thức
Bài 5: Đa thức - hướng dẫn giải bài 24,25,26, 27,28 trang 38 SGK Toán 7 tập 2 - Chương 4 Toán 7. 1. Khái niệm đa thức Đa thức là một đơn thức hoặc một tổng của hai hay nhiều đơn thức. Mỗi...
Bài 19,20,21, 22,23 trang 36 toán 7 tập 2: Luyện tập đơn thức đồng dạng
Bài 19,20,21, 22,23 trang 36 toán 7 tập 2: Luyện tập đơn thức đồng dạng
Đáp án và Giải bài 19,20,21, 22,23 trang 36 SGK toán 7 tập 2: Luyện tập đơn thức đồng dạng - Chương 4 Đại số. Bài trước: Giải bài 15,16,17,18 trang 34,35 SGK Toán 7 tập 2: Đơn thức đồng...
Bài 15,16,17,18 trang 34,35 SGK Toán lớp 7 tập 2: Đơn thức đồng dạng
Bài 15,16,17,18 trang 34,35 SGK Toán lớp 7 tập 2: Đơn thức đồng dạng
Bài 4: Đơn thức đồng dạng - Giải bài 15,16 trang 34; bài 17,18 trang 35 SGK Toán 7 tập 2 - Toán chương 4. 1. Đơn thức đồng dạng Định nghĩa: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và...