Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Giải Toán lớp 7 tập 1 cơ bản đầy đủ và hay nhất

CHIA SẺ

Giải Bài tập trong SGK Toán 7 tập 1 gồm 2 chương phần Đại số và 2 chương phần hình học. Các em xem chi tiết dưới đây:

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương 1 Đại số: Số hữu tỉ, số thực

STTBài họcTrang
1Tập hợp Q các số hữu tỉ 7, 8
2Cộng, trừ số hữu tỉ 10
3Nhân chia số hữu tỉ 12
4Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ – cộng, trừ, nhân, chia số thập phân 15
5Luyện tập giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ – cộng, trừ, nhân, chia số thập phân 15,16
6Lũy thừa của một số hữu tỉ 19, 20
7Lũy thừa của 1 số hữu tỉ tiếp theo 22
8Tỉ lệ thức 26
9Luyện tập tỉ lệ thức 326, 27, 28
10Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 30
11Luyện tập tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 31
12Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn 34
13Luyện tập Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn 34, 35
14Làm tròn số 36, 37, 38
15Số vô tỉ, khái niệm căn bậc 2 41, 42
16Số thực 44, 45
17Ôn tập chương 1 Toán Đại số 7 tập 1 48, 49

Chương 2 Đại số: Hàm số và đồ thị

STTBài họcTrang
1Đại lượng tỷ lệ thuận 53, 54
2Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận 55, 56
3Đại lượng tỷ lệ nghịch 58
4Một số bài toán về đại lượng tỉ nghịch 60, 61, 62
5Hàm số  63, 64
6Luyện tập hàm số 64, 65
7Mặt phẳng tọa độ 67, 68
8Hàm số y = ax (a #0) 71, 72
9Luyện tập Hàm sốy = ax (a#0) 72, 73, 74
10Giải bài ôn tập chương 2 Toán Đại số 7 tập 1 76,77,78

PHẦN HÌNH HỌC

Chương 1 hình học: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

STTBài họcTrang
1Hai góc đối đỉnh 82
2Luyện tập hai góc đối đỉnh 83
3Hai đường thẳng vuông góc 86
4Luyện tập hai đường thẳng vuông góc 86,87
5Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng 89
6Hai đường thẳng song song 91, 92
7Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song 94
8Luyện tập tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song 94, 95
9Từ vuông góc đến song song 97
10Luyện tập từ vuông góc đến song song  98, 99
11Định lí 101
12Luyện tập Định lí 101, 102
13Ôn tập chương 1 toán hình học 7103, 104

Chương 2 hình học: Tam giác

STTBài họcTrang
1Tổng ba góc của một tam giác 107, 108, 109
2Hai tam giác bằng nhau  111, 112
3Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh(c.c.c) 114 -116
4Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh(c.g.c)  118 -120
5Trường hợp bằng nhau thứ 3 của tam giác góc – cạnh -góc. (G.CG)  123, 124
6Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác 125
7Tam giác cân 127, 128
8Định lí Pytago 131 – 133
9Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông 136, 137
10Giải bài Ôn tập chương 2 hình 7  140, 141

Chúc các em học tập tốt toán 7!