Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7 Giải Toán lớp 7 tập 1 cơ bản đầy đủ và hay...

Giải Toán lớp 7 tập 1 cơ bản đầy đủ và hay nhất

CHIA SẺ

Giải Bài tập trong SGK Toán 7 tập 1 gồm 2 chương phần Đại số và 2 chương phần hình học. Các em xem chi tiết dưới đây:

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương 1 Đại số: Số hữu tỉ, số thực

STT Bài học Trang
1 Tập hợp Q các số hữu tỉ  7, 8
2 Cộng, trừ số hữu tỉ  10
3 Nhân chia số hữu tỉ  12
4 Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ – cộng, trừ, nhân, chia số thập phân  15
5 Luyện tập giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ – cộng, trừ, nhân, chia số thập phân  15,16
6 Lũy thừa của một số hữu tỉ  19, 20
7 Lũy thừa của 1 số hữu tỉ tiếp theo  22
8 Tỉ lệ thức  26
9 Luyện tập tỉ lệ thức  326, 27, 28
10 Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau  30
11 Luyện tập tính chất của dãy tỉ số bằng nhau  31
12 Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn  34
13 Luyện tập Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn  34, 35
14 Làm tròn số  36, 37, 38
15 Số vô tỉ, khái niệm căn bậc 2  41, 42
16 Số thực  44, 45
17 Ôn tập chương 1 Toán Đại số 7 tập 1  48, 49

Chương 2 Đại số: Hàm số và đồ thị

STT Bài học Trang
1 Đại lượng tỷ lệ thuận  53, 54
2 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận  55, 56
3 Đại lượng tỷ lệ nghịch  58
4 Một số bài toán về đại lượng tỉ nghịch  60, 61, 62
5 Hàm số   63, 64
6 Luyện tập hàm số  64, 65
7 Mặt phẳng tọa độ  67, 68
8 Hàm số y = ax (a #0)  71, 72
9 Luyện tập Hàm sốy = ax (a#0)  72, 73, 74
10 Giải bài ôn tập chương 2 Toán Đại số 7 tập 1  76,77,78

PHẦN HÌNH HỌC

- Quảng cáo -

Chương 1 hình học: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

STT Bài học Trang
1 Hai góc đối đỉnh  82
2 Luyện tập hai góc đối đỉnh  83
3 Hai đường thẳng vuông góc  86
4 Luyện tập hai đường thẳng vuông góc  86,87
5 Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng  89
6 Hai đường thẳng song song  91, 92
7 Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song  94
8 Luyện tập tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song  94, 95
9 Từ vuông góc đến song song  97
10 Luyện tập từ vuông góc đến song song   98, 99
11 Định lí  101
12 Luyện tập Định lí  101, 102
13 Ôn tập chương 1 toán hình học 7 103, 104

Chương 2 hình học: Tam giác

STT Bài học Trang
1 Tổng ba góc của một tam giác  107, 108, 109
2 Hai tam giác bằng nhau   111, 112
3 Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh(c.c.c)  114 -116
4 Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh(c.g.c)   118 -120
5 Trường hợp bằng nhau thứ 3 của tam giác góc – cạnh -góc. (G.CG)   123, 124
6 Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác  125
7 Tam giác cân  127, 128
8 Định lí Pytago  131 – 133
9 Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông  136, 137
10 Giải bài Ôn tập chương 2 hình 7   140, 141

Chúc các em học tập tốt toán 7!