Bài tập SGK Toán 7

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập SGK Toán 7
Giải bài tập SGK Toán 7: Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bài tập trong sách giáo khoa Toán Đại số và Toán hình học lớp 7 tập 1, tập 2.
Giải Toán lớp 7 tập 1 cơ bản đầy đủ và hay nhất
Giải Toán lớp 7 tập 1 cơ bản đầy đủ và hay nhất
Giải Bài tập trong SGK Toán 7 tập 1 gồm 2 chương phần Đại số và 2 chương phần hình học. Các em xem chi tiết dưới đây: PHẦN ĐẠI SỐ Chương 1 Đại số: Số hữu tỉ, số thực STT Bài học Trang 1 Tập hợp...
Giải Toán 7 tập 2 phần Đại số và hình học cơ bản
Giải Toán 7 tập 2 phần Đại số và hình học cơ bản
Giải chi tiết và đấy đủ tất cả bài tập SGK Toán lớp 7 tập 2 cơ bản trên Dethikiemtra.com PHẦN ĐẠI SỐ Chương 3: Thống kê STT Bài học Trang 1 Thu thập số liệu thống kê, tần số  7,8,9 2 Bảng tần số các giá trị của dấu...
Giải bài 51,52,53 trang 101,102 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập Định lí
Giải bài 51,52,53 trang 101,102 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập Định lí
Luyện tập Định Lí: Giải bài 51,52 trang 101; bài 53 trang 102 Toán 7 tập 1 - Chương 1 hình học. Bài 51. a) Hãy viết định lí nói về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song. b) Vẽ...
Giải bài 49,50 trang 101 SGK Toán 7 tập 1: Định lí
Giải bài 49,50 trang 101 SGK Toán 7 tập 1: Định lí
Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 49,50 trang 101 SGK Toán 7 tập 1: Định Lí - Bài 7 Chương 1 Phần hình. 1. Định lí Một tính chất được khẳng định là đúng bằng suy luận được gọi là định...
Bài 42,43,44 ,45,46,47 ,48 trang 98,99 SGK Toán lớp 7 tập 1: Luyện tập từ vuông góc đến song song
Bài 42,43,44 ,45,46,47 ,48 trang 98,99 SGK Toán lớp 7 tập 1: Luyện tập từ vuông góc đến song song
Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 42, 43, 44 ,45, 46, 47 trang 98; bài 48 trang 99 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập từ vuông góc đến song song. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 98,99 Toán 7 tập...
Bài 40,41 trang 97 SGK Toán lớp 7 tập 1: Từ vuông góc đến song song
Bài 40,41 trang 97 SGK Toán lớp 7 tập 1: Từ vuông góc đến song song
Bài 6 chương 1 Từ vuông góc đến song song: Giải bài 40,41 trang 97 SGK Toán 7 tập 1 đầy đủ và chi tiết nhất. 1. Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song của ba đường thẳng Hai đường thẳng...
Bài tập 35,36,37 ,38,39 trang 94,95 Toán 7 tập 1: Luyện tập tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song
Bài tập 35,36,37 ,38,39 trang 94,95 Toán 7 tập 1: Luyện tập tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song
Chương 1 Luyện tập tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song: Giải bài 35,36 trang 94; bài 37,38,39 trang 95 SGK Toán 7. Bài 35. Cho tam giác ABC.Qua đỉnh A vẽ đg thẳng a song song với BC, qua đỉnh...
Giải bài 31,32,33,34 trang 94 Toán 7 tập 1: Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song
Giải bài 31,32,33,34 trang 94 Toán 7 tập 1: Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song
Bài 5 Tóm tắt lý thuyết  và Giải bài 31,32,33,34 trang 94 SGK Toán 7 tập 1: Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song. Cần nhớ: Nếu một đườngthẳng cắt hai đườngthẳng // thì: a) Hai góc so le trong bằng nhau. b) Hai...
Bài 24,25,26, 27,28,29,30 trang 91,92 SGK Toán lớp 7 tập 1: Hai đường thẳng song song
Bài 24,25,26, 27,28,29,30 trang 91,92 SGK Toán lớp 7 tập 1: Hai đường thẳng song song
Bài 4 chương 1 hình Hai đường thẳng song song: Giải bài 24, 25, 26, 27, 28 trang 91; bài 29,30 trang 92 SGK Toán 7 tập 1 .   Bài 24.Điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau: a) Hai đthẳng...
Giải bài 21,22,23 trang 89 SGK Toán 7 tập 1: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
Giải bài 21,22,23 trang 89 SGK Toán 7 tập 1: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
Bài 3 chương 1: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng - Giải bài 21, 22, 23 trang 89 trong SGK Toán 7 tập 1. 1. Góc so le trong, đồng vị. Trên hình vẽ ta có: - Hai cặp ∠ so...