Soạn văn lớp 7 - Ngắn gọn

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Soạn văn lớp 7 - Ngắn gọn
Soạn bài Từ Hán Việt (tiếp) ngắn gọn – Văn học lớp 7: Sử dụng từ Hán Việt để tạo sắc thái biểu cảm
Soạn bài Từ Hán Việt (tiếp) ngắn gọn – Văn học lớp 7: Sử dụng từ Hán Việt để tạo sắc thái biểu cảm
Soạn bài Từ Hán Việt (tiếp) (ngắn gọn) trang 81 Ngữ văn lớp 7 tập 1. Không nên lạm dụng từ Hán Việt:; Sử dụng từ Hán Việt để tạo sắc thái biểu cảm I. Sử dụng từ Hán Việt : Câu...
Soạn bài Bài ca Côn Sơn ngắn gọn – Nguyễn Trãi – Văn lớp 7: Nêu hiện tượng dùng điệp từ trong đoạn thơ và phân tích tác dụng của điệp từ đối với việc tạo nên giọng điệu nhà thơ
Soạn bài Bài ca Côn Sơn ngắn gọn – Nguyễn Trãi – Văn lớp 7: Nêu hiện tượng dùng điệp từ trong đoạn thơ và phân tích tác dụng...
Soạn bài Bài ca Côn Sơn (ngắn gọn) - Nguyễn Trãi trang 78 Ngữ văn lớp 7 tập 1. Cảm nghĩ của em về hình ảnh nhân vật ta ngâm thơ nhàn trong màu xanh mát của trúc bóng...
Soạn bài Tìm hiểu chung về văn biểu cảm ngắn gọn – Văn học 7: Nhu cầu biểu cảm và văn biểu cảm
Soạn bài Tìm hiểu chung về văn biểu cảm ngắn gọn – Văn học 7: Nhu cầu biểu cảm và văn biểu cảm
Soạn bài Tìm hiểu chung về văn biểu cảm (ngắn gọn) trang 71 Ngữ văn lớp 7 tập 1. Đặc điểm chung của văn biểu cảm:; Nhu cầu biểu cảm và văn biểu cảm I. Nhu cầu về văn biểu cảm: Câu...
Soạn bài Từ Hán Việt ngắn gọn Ngữ văn 7: Tìm những từ ghép Hán Việt có chứa các yếu tố Hán Việt quốc, sơn, cư, bạ
Soạn bài Từ Hán Việt ngắn gọn Ngữ văn 7: Tìm những từ ghép Hán Việt có chứa các yếu tố Hán Việt quốc, sơn, cư, bạ
Soạn bài Từ Hán Việt (ngắn gọn) trang  69 Ngữ văn lớp 7 tập 1.  Các từ sơn hà, xâm phạm, giang san là từ ghép đẳng lập vì:; Tìm những từ ghép Hán Việt có chứa các yếu tố...
Soạn bài Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư) ngắn gọn – Trần Quang Khải – Văn lớp 7: Cách biểu ý và biểu cảm của bài “Phò giá về kinh” và bài “Sông núi nước Nam” giống nhau
Soạn bài Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư) ngắn gọn – Trần Quang Khải – Văn lớp 7: Cách biểu ý và biểu cảm của bài...
Soạn bài Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư) (ngắn gọn) – Trần Quang Khải trang 66 Ngữ văn lớp 7 tập 1. Cách biểu ý và biểu cảm của bài “Phò giá về kinh” và bài...
Soạn bài Sông núi nước Nam ngắn gọn – Lý Thường Kiệt – Ngữ văn 7: Giọng điệu bài thơ qua ngôn ngữ : dõng dạc, đanh thép, mang đầy tinh thần hào hùng dân tộc
Soạn bài Sông núi nước Nam ngắn gọn – Lý Thường Kiệt – Ngữ văn 7: Giọng điệu bài thơ qua ngôn ngữ : dõng dạc, đanh thép, mang...
Soạn bài Sông núi nước Nam (ngắn gọn) - Lý Thường Kiệt. trang 63 ngữ văn lớp 7 tập 1.- Tuyên ngôn độc lập là lời tuyên bố về chủ quyền đất nước, khẳng định chủ quyền quốc gia; Giọng...
Soạn bài Luyện tập tạo lập văn bản ngắn gọn – Văn lớp 7:  Hãy viết thư cho một người bạn để bạn hiểu về đất nước mình
Soạn bài Luyện tập tạo lập văn bản ngắn gọn – Văn lớp 7: Hãy viết thư cho một người bạn để bạn hiểu về đất nước mình
Soạn bài Luyện tập tạo lập văn bản (ngắn gọn) Ngữ văn lớp 7 tập 1. Em cần một bức thư để tham gia cuộc thi viết thư do Liên minh bưu chính Quốc tế (UPU) tổ chức với...
Soạn bài Đại từ ngắn gọn- Văn 7: Xếp các đại từ trỏ người, sự vật theo bảng dưới đây
Soạn bài Đại từ ngắn gọn- Văn 7: Xếp các đại từ trỏ người, sự vật theo bảng dưới đây
Soạn bài Đại từ (ngắn gọn) trang 54 Ngữ văn lớp 7 tập 1. Từ “ai” ở đây là đại từ phiếm chỉ dùng để hỏi; Xếp các đại từ trỏ người, sự vật theo bảng dưới đây I. Thế nào...
Soạn bài Những câu hát châm biếm ngắn gọn – Văn 7: Điểm giống với truyện cười dân gian : châm biếm, phê phán những thói hư tật xâu đáng cười đáng chê trong xã hội
Soạn bài Những câu hát châm biếm ngắn gọn – Văn 7: Điểm giống với truyện cười dân gian : châm biếm, phê phán những thói hư tật xâu...
Soạn bài Những câu hát châm biếm (ngắn gọn) trang 51 Ngữ văn lớp 7 tập 1.  - Bài 2 nhại lời của thầy tướng số nói với cô gái đi xem bói.. I. Đọc – hiểu văn bản: Câu 1: -...
Soạn bài Những câu hát than thân ngắn gọn – Ngữ văn 7: Phân tích những nỗi thương thân của người lao động qua các hình ảnh ẩn dụ trong bài 2
Soạn bài Những câu hát than thân ngắn gọn – Ngữ văn 7: Phân tích những nỗi thương thân của người lao động qua các hình ảnh ẩn dụ...
Soạn bài Những câu hát than thân (ngắn gọn) trang 48 Ngữ văn lớp 7 tập 1. - Cách diễn tả cuộc đời lận đận, vất vả của con cò :; Phân tích những nỗi thương thân của người lao...