Bài tập Địa lí 7

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Địa lí 7
Bài 11. Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng -Địa lí lớp 7: Nêu những tác động xấu tới môi trường do đô thị hoá tự phát ở đới nóng gây ra.
Bài 11. Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng -Địa lí lớp 7: Nêu những tác động xấu tới môi trường do đô thị hoá...
Bài 11 Địa lí lớp 7: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng. Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 38 . Kể tên một số siêu đô thị...
Bài 10. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng – địa lí lớp 7: Phân tích sơ đồ dưới đây để thấy hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng 
Bài 10. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng – địa lí lớp 7: Phân tích sơ đồ dưới đây để...
Bài 10 Địa lí lớp 7: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng. Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 35. Hãy vẽ sơ đồ thể hiện...
Bài 9. Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng – địa lí 7: Môi trường xích đạo ẩm có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sản xuất nông nghiệp
Bài 9. Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng – địa lí 7: Môi trường xích đạo ẩm có những thuận lợi và khó khăn gì đối...
Bài 9 Địa lí lớp 7: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng. Giải bài 1,2,3,4, giải bài tập lí thuyết trang 32. Để khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây...
Bài 8. Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng – Địa lí 7: Điều kiện để thâm canh lúa nước là gì
Bài 8. Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng – Địa lí 7: Điều kiện để thâm canh lúa nước là gì
Bài 8 Địa lí lớp 7: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng. Giải bài 1, bài 2, bài 3, trang 28 - 29. Sắp xếp những dữ liệu cho dưới đây và vẽ vào...
Bài 7. Môi trường nhiệt đới gió mùa – Địa lí 7: Đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa.
Bài 7. Môi trường nhiệt đới gió mùa – Địa lí 7: Đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa.
Bài 7 Địa lí lớp 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa. Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 25. Trình bày sự đa dạng của môi trường nhiệt đới gió mùa.. Xác định vị trí...
Bài 6. Môi trường nhiệt đới – Địa lí 7: Cho biết đặc điểm của khí hậu nhiệt đới.
Bài 6. Môi trường nhiệt đới – Địa lí 7: Cho biết đặc điểm của khí hậu nhiệt đới.
Bài 6 Địa lí lớp : Môi trường nhiệt đới. Giải bài 1,2,3,4, giải bài tập lí thuyết trang 22. Giải thích tại sao đất ở vùng nhiệt đới có màu đỏ vàng?. Xác định vị trí của môi trường...
Bài 5. Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm – Địa lí 7: Xác định vị trí của môi trường xích đạo ẩm trên hình 5.1 SGK
Bài 5. Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm – Địa lí 7: Xác định vị trí của môi trường xích đạo ẩm trên hình 5.1 SGK
Bài 5 Địa lí lớp 7: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm. Giải bài 1,2,3,4, trang 18 - 19. Môi trường xích đạo ẩm có những đặc điểm gì ?. Câu 1 (mục 1 - bài học 5: Dựa vào...
Bài 4. Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi – Địa lí 7: Nơi có mật độ dân số cao nhất. Mật độ là bao nhiêu
Bài 4. Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi – Địa lí 7: Nơi có mật độ dân số cao nhất. Mật độ là bao...
Bài 4 Địa lí lớp 7: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi. Giải bài 1, bài 2, bài 3, trang 13 - 14. Quan sát tháp tuổi của Thành phố Hồ Chí Minh qua...
Bài 3. Quần cư. Đô thị hóa – Địa lí 7: Nêu những sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn
Bài 3. Quần cư. Đô thị hóa – Địa lí 7: Nêu những sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn
Bài 3 Địa lí lớp 7: Quần cư. Đô thị hóa. Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 12. Dựa vào bảng thống kê dưới đây, cho nhận xét về sự thay đổi số dân...
Bài 2. Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới – Địa lí 7: Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu ở những khu vực nào
Bài 2. Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới – Địa lí 7: Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu ở những...
Bài 2 Địa lí lớp 7: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới.  Mật độ dân số là gì ? Tính mật độ dân số năm 2001 của các nước trong bảng dưới đây và...