SBT Lịch sử 7

Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Lịch sử 7
Bài 28 : Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX SBT Sử lớp 7: Nội dung thơ của Hồ Xuân Hương thể hiện điều gì?
Bài 28 : Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX SBT Sử lớp 7:...
Bài 28 : Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX - SBT Sử lớp 7. Giải từ bài 1 đến bài 4, trang 95...
Bài 30. Tổng kết SBT Sử lớp 7: Nhà Nguyễn được thành lập vào thời gian nào?
Bài 30. Tổng kết SBT Sử lớp 7: Nhà Nguyễn được thành lập vào thời gian nào?
Bài 30: Tổng kết - SBT Sử lớp 7. Giải từ bài 1 đến bài 4, trang 103 đến trang 105 SBT Lịch sử 7. Bài 2. Hãy ghép tên một số nhân vật...
Bài 29. Ôn tập chương 5 và chương 6 SBT Sử lớp 7: Cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc là gì?
Bài 29. Ôn tập chương 5 và chương 6 SBT Sử lớp 7: Cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với...
Bài 29: Ôn tập chương 5 và chương 6 - SBT Sử Lớp 7. Giải từ bài 1 đến bài 5, trang 99 đến trang 102 SBT Lịch sử 7. Bài 2. Hãy điền...
Bài 27 : Chế độ phong kiến nhà Nguyễn SBT Sử lớp 7: Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế vào năm bao nhiêu?
Bài 27 : Chế độ phong kiến nhà Nguyễn SBT Sử lớp 7: Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế vào năm bao nhiêu?
Bài 27 : Chế độ phong kiến nhà Nguyễn - SBT Sử lớp 7. Giải từ bài 1 đến bài 5, trang 93 đến trang 95 SBT Lịch sử 7. Bài 2. Hãy điền...
Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước SBT Sử lớp 7: Vua Quang Trung chủ trương lập Viện Sùng chính với mục đích gì?
Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước SBT Sử lớp 7: Vua Quang Trung chủ trương lập Viện Sùng chính với mục đích...
Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước - SBT Sử lớp 7. Giải từ bài 1 đến bài 4, trang 89 đến trang 91 SBT Lịch sử 7. Bài 2. Điền chữ Đ...
Quảng cáo


Bài 25 : Phong trào Tây Sơn SBT Sử lớp 7: Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Tây Sơn ?
Bài 25 : Phong trào Tây Sơn SBT Sử lớp 7: Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Tây Sơn ?
Bài 25 : Phong trào Tây Sơn - SBT Sử lớp 7. Giải từ bài 1 đến bài 6, trang 86 đến trang 89 SBT Lịch sử 7. Bài 2. Điền chữ Đ (đúng)...
Bài 24. Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII SBT Sử lớp 7: Đặc điểm nổi bật của chính quyền phong kiến Đàng Ngoài là gì?
Bài 24. Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII SBT Sử lớp 7: Đặc điểm nổi bật của chính quyền phong kiến...
Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII - SBT Sử lớp 7. Giải bài 1, bài 2, bài 3, trang 83 đến trang 85 SBT Lịch sử 7. Bài 2....
Bài 23 : Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII SBT Sử lớp 7: Vùng đất cát cứ ban đầu của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong là vùng nào?
Bài 23 : Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII SBT Sử lớp 7: Vùng đất cát cứ ban đầu của các...
Bài 23 : Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII - SBT Sử lớp 7. Giải từ bài 1 đến bài 6, trang 79 đến trang 82 SBT Lịch sử 7. Bài...
Bài 22 : Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII) SBT Sử lớp 7: Nhà Lê bắt đầu suy thoái từ khi nào?
Bài 22 : Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII) SBT Sử lớp 7: Nhà Lê...
Bài 22 : Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI - XVIII) - SBT Sử lớp 7. Giải từ bài 1 đến bài 6, trang 77 đến trang...
Bài 21. Ôn tập chương 4 SBT Sử lớp 7: Thể chế nhà nước thời Lý – Trần là gì?
Bài 21. Ôn tập chương 4 SBT Sử lớp 7: Thể chế nhà nước thời Lý – Trần là gì?
Bài 21: Ôn tập chương 4 - SBT Sử lớp 7. Giải từ bài 1 đến bài 7, trang 73 đến trang 76 SBT Lịch sử 7. Bài 2. Điền tiếp vào bảng dưới...

Đề & bài tập hay