Bài tập Sinh học 7

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Sinh học 7
Giải bài tập Sinh 7: Trả lời câu hỏi và bài tập trong SGK Sinh học 7 từ chương 1 đến chương 8 với tổng số 66 bài học.
Bài 50 trang 165 sinh 7: Đa dạng của lớp thú Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt
Bài 50 trang 165 sinh 7: Đa dạng của lớp thú Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt
Giải bài 1,2,3 trang 165 SGK Sinh 7 bài 50 - Đa dạng của lớp thú Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt. Bộ răng của thú Ăn sâu bọ thể hiện sự thích nghi với chế độ...
Bài 51 trang 169 Sinh học 7: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng
Bài 51 trang 169 Sinh học 7: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng
Giải bài 1,2,3 trang 169 SGK Sinh 7 bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng. Thú móng guốc có số ngón chân tiêu giảm, đốt cuối cùng có guốc bao bọc. Chân cao,...
Bài 49 trang 161 sinh 7: Đa dạng của lớp thú Bộ dơi và bộ cá voi
Bài 49 trang 161 sinh 7: Đa dạng của lớp thú Bộ dơi và bộ cá voi
Giải bài 1,2 trang 161 SGK Sinh 7: Đa dạng của lớp thú (Tiếp theo) Bộ dơi và bộ cá voi. Bộ Dơi là thú có cấu tạo thích nghi với đời sống bay: Chúng có màng cánh rộng, thân ngắn...
Bài 48 Sinh học 7 trang 158: Đa dạng của lớp thú Bộ thú huyệt bộ thú túi
Bài 48 Sinh học 7 trang 158: Đa dạng của lớp thú Bộ thú huyệt bộ thú túi
Giải bài 1,2 trang 158 SGK Sinh 7: Đa dạng của lớp thú Bộ thú huyệt bộ thú túi. Lớp Thú hiện nay gồm những bộ Thú sau: Bộ Thú huyệt đẻ trứng, thú mẹ chưa có núm vú, con sơ...
Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ – Bài 1,2 trang 155 môn sinh 7
Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ – Bài 1,2 trang 155 môn sinh 7
Giải bài 1,2 trang 155 SGK Sinh 7: Cấu tạo trong của thỏ. Bộ xương thỏ (cũng như bộ xương các thú khác) là cột sống có 7 đốt sống cổ; hệ cơ xuất hiện thêm cơ hoành, tham gia vào...
Bài 46 sinh 7: Thỏ (Bài 1,2,3 trang 151)
Bài 46 sinh 7: Thỏ (Bài 1,2,3 trang 151)
Giải bài 1,2,3 trang 151 SGK Sinh 7: Thỏ. Thỏ là động vật hằng nhiệt, ăn cỏ, lá bằng cách gặm nhấm, hoạt động về ban đêm. Đẻ con (thai sinh), nuôi con bằng sữa mẹ. Cơ thể phủ lông...
Bài 44. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim Sinh 7 trang 146
Bài 44. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim Sinh 7 trang 146
Giải bài 1,2,3 trang 146 SGK Sinh 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim. Bài 1: Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo ngoài của bộ Ngỗng, bộ Gà, bộ Chim ưng, bộ Cú. Các bộ chim/ Đặc điểm Bộ ngỗng (Vịt trời) Bộ...
Bài 43 Sinh lớp 7: Cấu tạo trong của chim bồ câu trang 142
Bài 43 Sinh lớp 7: Cấu tạo trong của chim bồ câu trang 142
Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2 trang 142 SGK Sinh 7: Cấu tạo trong của chim bồ câu. Chim thích nghi với đời sống bay còn được thể hiện ở cấu tạo của các cơ quan bên trong cơ...
Bài 41 Chim bồ câu trang 137 Sinh 7
Bài 41 Chim bồ câu trang 137 Sinh 7
Bài 41 chương 6 - Giải bài 1,2,3 trang 137 SGK Sinh 7: Chim bồ câu - Lớp chim.  Chim bồ câu là động vật hằng nhiệt, có cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống bay, thể hiện ở những đặc...
Bài 40 trang 133 Sinh 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát
Bài 40 trang 133 Sinh 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát
Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2 trang 133 SGK Sinh 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát. Bò sát có ba bộ phổ biến: bộ Có vảy, bộ Rùa và bộ Cá sấu. Tổ tiên...