Bài tập Lịch sử 7

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Lịch sử 7
Bài 30. Tổng kết – Lịch sử 7: Hãy trình bày sự phát triển kinh tế ở nước ta từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX.
Bài 30. Tổng kết – Lịch sử 7: Hãy trình bày sự phát triển kinh tế ở nước ta từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX.
Bài 30 Lịch sử lớp 7: Tổng kết. Giải bài 1, giải bài tập lí thuyết trang 148 . Lập bảng thống kê những sự kiện đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến...
Bài 29. Ôn tập chương V và chương VI – Lịch sử 7: Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây dựng quốc gia như thế nào ?
Bài 29. Ôn tập chương V và chương VI – Lịch sử 7: Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây dựng quốc...
Bài 29 lịch sử lớp 7: Ôn tập chương V và chương VI. Giải bài 1, giải bài tập lí thuyết trang 148 . Em hãy lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân từ thế kỉ...
Bài 28 phần 2: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX – Lịch sử 7: Về một số thành tựu văn học, nghệ thuật,
Bài 28 phần 2: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX – Lịch sử 7: Về một số thành...
Bài 28 phần 2 Lịch sử lớp 7: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX. Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 147 . Những...
Bài 28 phần 1: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX – Lịch sử 7: Ở quê em có những điệu hát dân gian nào ?
Bài 28 phần 1: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX – Lịch sử 7: Ở quê em có...
Bài 28 phần 1 Lịch sử lớp 7: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX. Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 145 . Nghệ...
Bài 27 phần 2: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn – Lịch sử 7: Những điều kiện gì mới để phát triển kinh tế thuận lợi?
Bài 27 phần 2: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn – Lịch sử 7: Những điều kiện gì mới để phát triển kinh tế thuận lợi?
Bài 27 phần 2 Lịch sử lớp 7: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn. Giải bài 1,2,3,4, giải bài tập lí thuyết trang 142 . Tóm tắt những nét chính các chính sách của nhà Nguyễn về chính trị,...
Bài 27 phần 1: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn – Lịch sử 7: Công cuộc khai hoang ở thời Nguyễn có tác dụng như thế nào ?
Bài 27 phần 1: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn – Lịch sử 7: Công cuộc khai hoang ở thời Nguyễn có tác dụng như thế nào ?
Bài 27 phần 1 Lịch sử lớp 7: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn. Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 139. Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp...
Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước – Lịch sử 7: Đường lối ngoại giao của Quang Trung có ý nghĩa như thế nào
Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước – Lịch sử 7: Đường lối ngoại giao của Quang Trung có ý nghĩa như thế nào
Bài 26 Lịch sử lớp 7: Quang Trung xây dựng đất nước. Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 133 . Đường lối ngoại giao của vua Quang Trung có ý nghĩa như...
Bài 25 phần 4: Phong trào Tây Sơn – Lịch sử 7: Vua Quang Trung chuẩn bị cho việc đại phá quân Thanh như thế nào ?
Bài 25 phần 4: Phong trào Tây Sơn – Lịch sử 7: Vua Quang Trung chuẩn bị cho việc đại phá quân Thanh như thế nào ?
Bài 25 phần 4 Lịch sử lớp 7: Phong trào Tây Sơn. Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 131. Những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch...
Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn – Lịch sử 7: Vì sao Nguyễn Huệ thu phục được Bắc Hà ?
Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn – Lịch sử 7: Vì sao Nguyễn Huệ thu phục được Bắc Hà ?
Bài 25 phần 3 Lịch sử lớp 7: Phong trào Tây Sơn. Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 127 Lịch sử 7. Bài 2. Quân Tây Sơn đã lật đổ chính quyền...
Bài 25 phần 2: Phong trào Tây Sơn – Lịch sử 7: Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút có ý nghĩa quan trọng như thế nào ?
Bài 25 phần 2: Phong trào Tây Sơn – Lịch sử 7: Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút có ý nghĩa quan trọng như thế nào ?
Bài 25 phần 2 Lịch sử lớp 7: Phong trào Tây Sơn. Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 125. Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày diễn biến trận Rạch Gầm...