Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Đề thi học kì 2 môn Toán 6 THCS Cát Linh: Vẽ tia Om là tia đối của Oz. Tính số đo góc yOm

CHIA SẺ

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 của trường THCS Cát Linh được tổ chức theo hình thức tự luận, gồm 5 câu hỏi như sau: Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất: A = |x – 9| + 10

Bài 1 (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)

Bài 2 (1,5 điểm) Tìm x, biết

Bài 3 (3 điểm) Một lớp học có 40 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 3/8 số học sinh còn lại.

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp

b) Số học sinh khác chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

c) Tính tỉ số giữa số học sinh giỏi và số học sinh trung bình.

Bài 4 (3,5 điểm) Cho hai góc kề bù xOz và góc zOy, biết góc xOz = 700

a) Tính số đo góc zOy

b) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox có chứa tia Oz, vẽ tia Ot sao cho góc xOt – 1400. Chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của góc xOt

c) Vẽ tia Om là tia đối của Oz. Tính số đo góc yOm

Bài 5 (0,5 điểm) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất:

A = |x – 9| + 10