Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Đề thi học kì 2 môn Toán 6 THCS Cát Linh: Vẽ tia Om là tia đối của Oz. Tính số đo góc yOm

CHIA SẺ

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 của trường THCS Cát Linh được tổ chức theo hình thức tự luận, gồm 5 câu hỏi như sau: Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất: A = |x – 9| + 10

Bài 1 (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)

Bài 2 (1,5 điểm) Tìm x, biết

Bài 3 (3 điểm) Một lớp học có 40 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 3/8 số học sinh còn lại.

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp

b) Số học sinh khác chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

- Quảng cáo -

c) Tính tỉ số giữa số học sinh giỏi và số học sinh trung bình.

Bài 4 (3,5 điểm) Cho hai góc kề bù xOz và góc zOy, biết góc xOz = 700

a) Tính số đo góc zOy

b) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox có chứa tia Oz, vẽ tia Ot sao cho góc xOt – 1400. Chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của góc xOt

c) Vẽ tia Om là tia đối của Oz. Tính số đo góc yOm

Bài 5 (0,5 điểm) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất:

A = |x – 9| + 10