Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 2 lớp 10

Thi học kì 2 lớp 10 môn Văn Sở GD Quảng Bình: Tác giả đã nhắc đến những hạn chế nào của tuổi trẻ ở 5 dòng đầu của văn bản?

CHIA SẺ

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Văn của Sở GD Quảng Bình đã được cập nhật chi tiết dưới đây. Đề gồm 2 phần Đọc hiểu và Tập làm văn: Anh/chị hãy phân tích đoạn thơ sau để làm nổi bật tâm trạng của Thúy Kiền trong cảnh trao duyên.

Phần I. Phần đọc hiểu (3,0 điểm)

Đọc văn bản sau:

Cứ mãi ở ao lòng, rồi ao sẽ cạn

Sao không ra sông ra biển để vùng vẫy

Sao không tự trói mình trong nếp nghĩ bùng nhúng?

Sao cứ online và thở dài ngao ngán?

Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán?

….

Trên đường băng sân bay mỗi đời người

Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh.

(Trích Trên đường băng, Tony Buổi Sáng, NXB Trẻ, 2018, tr,299)

Thực hiện các yêu cầu

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản

Câu 2. Tác giả đã nhắc đến những hạn chế nào của tuổi trẻ ở 5 dòng đầu của văn bản?

Câu 3. Hãy nêu tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ (phần ngữ liệu được in đậm) mà tác giả sử dụng trong hai câu cuối:

Trên đường băng sân bay mỗi đời người

Có những kẻ đang chạy đàcất cánh.

Câu 4. Qua văn bản, tác giả đã gửi thông điệp gì cho tuổi trẻ?

PhầnII. Làm văn (7.0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm) Từ nội dung phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 150 chữ) bàn về “khát vọng tuổi trẻ).

Câu 2 (5.0 điểm) Anh/chị hãy phân tích đoạn thơ sau để làm nổi bật tâm trạng của Thúy Kiền trong cảnh trao duyên:

Cậy em em có chịu lời

Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa

Giữa đường đứt gánh tương tư

Keo loan chấp mối tơ thừa mặc em

Kể từ khi gặp chàng Kim

Khi ngày quạt ước khi đêm chén thề

Sự đâu sóng gió bất kì

Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai

Ngày xuân em hãy còn dài

Xót tình máu mủ thay lời nước non

Chị dù thịt nát xương mòn

Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây

Chiếc vành với bức tờ mây

Duyên này thì giữ vật này của chung.

(Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du, Ngữ văn 10, tập hai, NXB GD, 2016, tr.104)