Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Đáp án đề kiểm tra kì 1 lớp 6 toán của Phòng GD huyện Tứ Kỳ – Hải Dương 2016

Đề kiểm tra kì 1 Toán lớp 6 phòng GD&ĐT huyện Tứ Kỳ – Hải Dương 2016: Cho m n là các số tự nhiên, m là số lẻ. Chứng tỏ rằng m mn+8 là hai số nguyên tố cùng nhau.

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN TỨ KỲ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

Năm học 2016-2017

MÔN: TOÁN – LỚP 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề này gồm 06 câu, 01 trang)

1. (1,0 điểm)

a) Viết tập hợp A gồm 4 số chẵn liên tiếp, trong đó số lớn nhất là 100.

b) Tìm số liền sau của các số: 6; -7; 0; -3.

2. (2,25 điểm)

Thực hiện các phép tính:

Advertisements (Quảng cáo)

a) 18 : 32 + 5.23

b) (-65) + 54 + (-13)

c) 53.25 + 53.75

3. (1,75 điểm)

Tìm x, biết:

Advertisements (Quảng cáo)

a) 6x – 36 = 144 : 2

b) (2 – x) + 21 = 15

c) |x| =10

4. (2,0 điểm)

a) Tìm các ước chung lớn hơn 2 của 18 và 42.

b) Trong đợt quyên góp ủng hộ các bạn học sinh nghèo, lớp 6A thu được khoảng từ 150 đến 200 quyển sách. Biết rằng khi xếp số sách đó theo từng bó 10 quyển; 12 quyển hay 20 quyển đều vừa đủ bó. Hỏi các bạn học sinh lớp 6A quyên góp được bao nhiêu quyển sách?

5. (2,5 điểm)

Trên tia Ox vẽ 2 đoạn thẳng OM và ON sao cho OM = 3 cm, ON = 6 cm.

a) Điểm M có nằm giữa hai điểm O và N không? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng MN.

c) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng ON không? Vì sao?

d) Lấy E là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài đoạn thẳng OE.

6. (0,5 điểm)

Cho m n là các số tự nhiên, m là số lẻ. Chứng tỏ rằng m mn+8 là hai số nguyên tố cùng nhau.


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 6 MÔN TOÁN

Advertisements (Quảng cáo)