Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Tham khảo đề thi học kì 1 toán lớp 7 trường THCS Lương Phú, Thái Nguyên năm 2016

Kiểm tra kì  kì 1 Toán lớp 7 trường THCS Lương Phú, Thái Nguyên năm 2016 gồm 6 câu hỏi có đáp án, thời gian làm bài 90 phút.

PHÒNG GD & ĐT PHÚ BÌNH

TRƯỜNG THCS LƯƠNG PHÚ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN 7

NĂM HỌC 2015 – 2016

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

1: (2 điểm): Thực hiện phép tính:

2: (2 điểm) Tìm x biết:

3: (1 điểm) Cho hàm số y = f(x) = x -2

a) Tính f(-1); f(0)

b) Tìm x để f(x) = 0

4: (1 điểm)

Biết ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2;3;5 và chu vi của nó bằng 45cm.

Tính các cạnh của tam giác đó

Advertisements (Quảng cáo)

5: (3 điểm)

Cho tam giác ABC có AB = A
C.Tia phân giác của góc A cắt BC tại D.

a) Chứng minh: ADB = ADC.

b) Kẻ DH vuông góc với AB (H∈AB), DK vuông góc với AC (K∈AC). Chứng minh DH = DK

c) Biết: góc A = 4 lần góc
B.Tính số đo các góc của tam giác ABC

6: (1 điểm)

Biết 12 + 22 + 32 + … + 102 = 385. Tính tổng sau: A = 1002 + 2002 + 3002 + … + 10002


Đáp án đề thi học kì 1 Toán lớp 7

1 (2 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

2 (2 điểm)

3 (1 điểm)

a)  y = f(x) = x -2

f(-1) = (-1) -2 = -3;

f(0)  = 0-2 = -2

b) f(x) = 0

Suy ra: x -2 = 0

x =2

4 (1 điểm)

Gọi các cạnh của tam giác lần lượt là x, y, z

Vậy ba cạnh của tam giác là 10cm; 15cm; 20cm

Vẽ hình đúng:

Ghi GT và KL đúng

5 (3 điểm)

6 (1 điểm)

Ta có: 12 + 22 + 32 + … + 102 = 385

A = 1002 + 2002 + 3002 + … + 10002

= (100.1)2 + (100.2)2 + (100.3)2 + … + (100.10)2

= 1002(12 + 22 + 32 + … + 102)

= 10000.385 = 3850000

Advertisements (Quảng cáo)