Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Đề thi học kì 2 môn Công Nghệ trường THCS Ngải Thầu: Pháp luật là gì? Công dân có trách nhiệm như thế nào trong việc sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật?

CHIA SẺ

Tham khảo đề kiểm tra cuối năm môn Công Nghệ lớp 8 trường THCS Ngải Thầu, đề thi nhằm giúp các em học sinh lớp 8 ôn tập và củng cố kiến thức.

Phần I: TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Theo em, HIV không lây truyền qua con đường nào trong các con đường sau:

a. Dùng chung bơm, kim tiêm.

b. Mẹ bị mắc bệnh khi mang thai truyền sang con.

c. Ho, hắt hơi.

d. Qua quan hệ tình dục không an toàn.

Câu 2: Theo em, quyền định đoạt tài sản của công dân là quyền:

a. Quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản.

b. Quyền quyết định đối với tài sản như: mua, bán, tặng, cho, để lại thừa kế, phá huỷ, vứt bỏ…

c. Quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản và hưởng lợi từ các giá trị sử dụng tài sản đó.

d. Tất cả các quyền trên.

Câu 3. Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống sau:

1. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về ……………………….mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội nhũ trí thức.

2. Chỉ………………………mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi Hiến pháp phải được ít nhất là 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Câu 4. Nếu đồng ý em chọn Đ, nếu không đồng ý em chọn S vào những ý kiến sau đây:

1. Những người mắc tệ nạn xã hội thường là những người lười lao động, thích hưởng thụ.

2. Pháp luật không xử lí những người nghiện ma tuý và mại dâm vì đó chỉ là vi phạm đạo đức.

3. Hút thuốc lá và uống rượu không có hại vì đó không phải là ma tuý.

4. Tích cực học tập, lao động, hoạt động tập thể sẽ giúp tránh xa được tệ nạn xã hội.

Phần II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

“Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội”

Từ khái niệm quyền tự do ngôn luận nêu trên, em hãy kể 4 việc làm của bản thân em đã thực hiện tốt quyền tự do ngôn luận của công dân.

Câu 2: (3 điểm)

Theo em, những nguyên nhân nào dẫn con người xa vào các tệ nạn xã hội? Em có những biện pháp gì để giữ mình không bị sa vào tệ nạn xã hội và góp phần phòng chống tệ nạn xã hội?

Câu 3. (3.0 điểm)

Pháp luật là gì? Công dân có trách nhiệm như thế nào trong việc sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật?