Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 6 – THCS...

[2017 – 2018] Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 6 – THCS Vân Hội có lời giải

CHIA SẺ

Ôn thi cuối kì 1 với tài liệu cực hay dưới đây: Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán – Trường THCS Vân Hội năm 2017 – 2018. Đề gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận như sau

TRƯỜNG THCS VÂN HỘI

TỔ KHTN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 – MÔN TOÁN – LỚP 6

NĂM HỌC 2017 – 2018

( Thời gian làm bài 90 phút không kể phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời em cho là đúng.

Câu 1: Cho tập hợp A = {2;3;5;7}  . Cách viết nào sau đây là sai ?

Câu 2: Tổng  156 + 18 + 3  chia hết cho:

A. 8.     B. 3 .      C. 5.        D. 7.

Câu 3:   Trong các số nguyên âm sau, số nhỏ nhất là :

A. -2009.         B. -2010.        C. -2011.           D. -2012.

Câu 4 : Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi :

A. MA= MB =AB/2.   B. MA = MB.    C. MA + MB = AB.       D. Tất cả đều đúng.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm)

Câu 2: (2 điểm) Thực hiện phép tính

a) 18 : 32 + 5 . 23

b)  ( -12 ) + 42

c)  53.  25 + 53 .75

d)  Tổng của tất cả các số nguyên x sao cho – 3 < x < 4

Câu 3: (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết

a) 6x   –   36    =    144 : 2

b) (x + 140) : 7 = 33 – 23.3

Câu 4: (2 điểm) Học sinh lớp 6A khi xếp hàng 2; hàng 5; hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết học sinh lớp đó trong khoảng 30 đến 50 em. Tính số HS lớp 6A.

Câu 5: (2,0 điểm)  Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 3cm; OB = 6cm.

a. Điểm A có nằm giữa O và B không? Vì sao?

b. Tính AB?

c. Chứng tỏ điểm A là trung điểm của

Câu 6: ( 1 điểm) Tìm các số tự nhiên a và b biết: a.b = 360 và BCNN(a,b)  = 60.

_______ HẾT ________

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1 2 3 4
Đáp án C B D A

Mỗi câu đúng được 0,5điểm.

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

— Chúc các em thi tốt —

CHIA SẺ