Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Đáp án – Đề thi kì 1 lớp 6 toán – Thanh...

Đáp án – Đề thi kì 1 lớp 6 toán – Thanh Hóa năm 2017

CHIA SẺ

Thi – kiểm tra kì 1 Toán lớp 6 – Phòng GD&ĐT Thanh Hóa năm 2016 – 2017 có đáp án đi kèm là tài liệu học tập hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 6, giúp các bạn luyện tập và củng cố kiến thức Toán.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ THANH HÓA

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: TOÁN LỚP 6

Thời  gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHẴN

Bài 1. (2 điểm): Thực hiện phép tính:

a) (- 27 ) + 15

b)  2.52 – 18 : 32

c) – 254 + l-47l + l254l

d) 19. 83 + 17. 19 – 120

Bài 2 (3 điểm): Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 173 + x = 271       c) x – 20 : 4 = 23 + 22

b) 43 – 3(x – 1) = 34       

Bài 3 (2,0 điểm)

Một số sách nếu xếp thành từng bó 12 quyển, 15 quyển hoặc 18 quyển thì đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết số sách trong khoảng từ 300 đến 500 quyển?

Bài 4 (2,5 điểm)

Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 8cm, ON = 4cm.

a) Tính độ dài MN.

b) Điểm N có phải là trung điểm của đoạn thẳng OM không? Vì sao?

c) Trên tia MO lấy điểm H sao cho MH = 1cm. Tính NH.

Bài 5 (0,5 điểm )

 

—– HẾT ——

Đáp án và hướng dẫn giải

_____ HẾT _____

CHIA SẺ