Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Đề thi học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 trường THCS Thống Nhất: Giới thiệu về một vật dụng hoặc một phương tiện của gia đình em?

CHIA SẺ

Dưới đây là đề thi cuối năm học môn Ngữ Văn trường THCS Thống Nhất lớp 8. Xem đề và đáp án chi tiết tại đây.

A. TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM). Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Văn bản “ Chiếu dời đô ” được viết theo thể loại nào?

A. Văn xuôi C. Văn xuôi có xen lẫn câu văn biền ngẫu
B. Văn vần D. Văn biền ngẫu

Câu 2.Vì sao khi mở đầu bài chiếu, Lí Công Uẩn lại phải nói đến những chuyện dời đô trong lịch sử Trung Quốc?

A. Đó là do thói quen
B. Đó là cách đặt vấn đề rất độc đáo của tác giả
C. Đó là yêu cầu bắt buộc đối với thể chiếu
D. Đó là cách đặt vấn đề theo tâm lí đặc thù của con người thời trung đại (luôn nói theo tiền nhân, dựa vào mệnh trời)

Câu 3. Theo Lí Công Uẩn việc dời đô lần này nhằm mục đích gì?

A. Tiện cho việc chống giặc ngoại xâm
B. Mưu toan việc lớn, tính kế lâu dài
C. Dựa theo ý trời
D. Dựa theo ý muôn dân

Câu 4. Để thuyết phục nhân dân đồng tình theo ý định của mình, Lí Công Uẩn đã lựa chọn cách viết như thế nào?

A. Đưa ra những mệnh lệnh dứt khoát
B. Dùng lời văn rõ ràng, ngắn gọn
C. Dẫn ra các tấm gương tiêu biểu để mọi người noi theo
D. Không viết theo kiểu ban bố lệnh mà dùng lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục

Câu 5. Hành động nói là gì?

A. Là việc làm cụ thể của con người nhằm một mục đích nhất định
B. Là vừa hoạt động vừa nói
C. Là lời nói thúc đẩy hành động
D. Là hành động thực hiện bằng lời nói nhằm mục đích nhất định.

Câu 6. Cho câu sau: Chị Tấm ơi, đầu chị lấm chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắmg.

Câu nói của Cám thực hiện hành động điều khiển. Đúng hay sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 7. Cho câu sau: – Trời không rét lắm.

– Trăng chưa lặn.

Là câu phủ định miêu tả hay bác bỏ?

A. Câu phủ định miêu tả B. Câu phủ định bác bỏ

Câu 8. Luận điểm là gì?

A. Là vấn đề đưa ra giải quyết trong bài văn nghị luận.
B. Là một phần của vấn đề được đưa ra giải quyết trong bài văn nghị luận.
C. Là những tư tưởng, quan điểm, chủ trương cơ bản mà người viết, người nói nêu ra trong bài nghị luận.

B. TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Câu 9. Nêu hệ thống luận điểm của văn bản: Chiếu dời đô? (1 điểm)

Câu 10. Giới thiệu về một vật dụng hoặc một phương tiện của gia đình em? (5 điểm)

Đáp án

A. TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án D D B D D A A C

B. TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Câu 9:

– Lí do phải dời đô.

– Thành Đại La xứng đáng là kinh đô bậc nhất.

– Ý nghĩa của việc dời đô.

Câu 10:

a. Mở bài: Giới thiệu về vật dụng hoặc phương tiện gia đình.

b. Thân bài:

– Giới thiệu về hình dáng, cấu tạo.

– Nêu chất liệu, vật dụng phương tiện.

– Công dụng, cách sử dụng.

– Ý thức bảo quản vật dụng, phương tiện.

c. Kết bài: Vai trò vật dụng, phương tiện trong đời sống con người.