Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7 Tổng hợp 3 đề thi Toán 7 học kì 1 các tỉnh...

Tổng hợp 3 đề thi Toán 7 học kì 1 các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình,

CHIA SẺ

Để chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc học kỳ 1 sắp tới, các em học sinh có thể tham khảo: Bộ 3 đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán – tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa các năm gần đây.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ THANH HÓA

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG  HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: TOÁN LỚP 7

Thời  gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Bài 1 (2,0 điểm)

Tính giá trị của biểu thức bằng cách hợp lý (nếu có thể):

Bài 2 (2,0 điểm) Tìm x biết:

Bài 3 (2,0 điểm)

Ba lớp 7A, 7B, 7C có số học sinh giỏi tỉ lệ với 2; 4; 6. Tính số học sinh giỏi của mỗi lớp, biết rằng số học sinh giỏi lớp 7C nhiều hơn số học sinh giỏi lớp 7B là 6 em.

Bài 4 (3,0 điểm)

Cho ΔABC vuông tại A có AB=AC. Gọi K là trung điểm của BC.

a) Chứng minh ΔAKB = ΔAKC

b) Chứng minh AK ⊥ BC

c) Từ C vẽ đường vuông góc với BC cắt AB tại E. Chứng minh EC//AK và tính số đo góc AEC?

Bài 5 (1,0 điểm)

_____ HẾT _____

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TOÁN 7 – LONG KHÁNH


ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TOÁN 7 – NINH BÌNH

____ HẾT _____

CHIA SẺ