Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra Toán lớp 6 15 phút Chương 2 – Góc: Điền vào chỗ “…” để được mệnh đề đúng: Ba điểm thẳng hàng là ba điểm …

CHIA SẺ
Điền vào chỗ “…” để được mệnh đề đúng: Ba điểm thẳng hàng là ba điểm … trong Kiểm tra Toán lớp 6 15 phút Chương 2 – Góc. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (5đ) Điền vào chố “…” để được mệnh đề đúng :

a) Ba điểm thẳng hàng là ba điểm ……………………………

b) ba điểm không thẳng hàng là ba điểm …………………

c) Hai đường thẳng không trùng nhau gọi là ……………

d) Có………………………………………… đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.

e) Nếu ……………………………….. thì \(AM + MB = AB.\)

2. (5đ) Cho 3 điểm M, O, N cùng thuộc đường thẳng a theo thứ tự trên. Hãy kết hợp một phương án ở cột 1 với một phương án ở cột 2 để được khẳng định đúng.

Cột 1

Cột 2

a.Điểm O thuộc

1. nằm cùng phía với điểm M.

b. Hai điểm O và N

2. đối nhau.

c. Hai điểm O và M

3. đoạn thẳng MN.

d. Hai điểm M và N

4. nằm cùng phía với điểm N.

e. Hai tia ON và OM

5. nằm khác phía với điểm O.

6. trùng nhau.


Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

cùng thuộc một đường thẳng

5 điểm (mỗi ý 1đ)

không cùng thuộc một đường thẳng

hai đường thẳng phân biệt

một và chỉ một đường thẳng

điểm M nằm giữa hai điểm A và B

Câu 2

a – 3; b – 1; c – 4; d – 5; e – 2

5 điểm (mỗi ý 1đ)