Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Trường THCS Liên Châu – Thi học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2017 có đáp án

CHIA SẺ

PHÒNG GD& ĐT YÊN LẠC

TRƯỜNG THCS LIÊN CHÂU

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn: Toán 8

(Thời gian làm bài 90 phút)

I. Phần trắc nghiệm khách quan (2,0 điểm ):

Em hãy chọn chỉ một chữ cái A hoặc B, C, D đứng trước lại câu trả lời đúng

Câu 1: Tập nghiệm của phương trình x2 – x = 0  là

A. {0} B. {0;1} C.{1} D. Một kết quả khác

Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình: 

A. x # 0 hoặc  x # 3 B. x # 0 và x # -3 C. x # 0 và x # 3 D. x # 3

Câu 3: Bất phương trình 2x – 10 > 0 có tập nghiệm là :

A. {x/x > 5} B. {x/x < 5} C. {x/x > 2} D. {x/x ≥ 5}

Câu 4: Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước là  5cm; 8cm; 7cm. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là :

A. 20cm3 B. 47cm3 C.  140cm3 D. 280cm3


II. Phần tự luận
(8,0 điểm)

Câu 1:( 3,0 điểm) Giải các phương trình và bất phương trình sau:

Câu 2:( 1,0 điểm)

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25 km/h . Lúc về người đó đi với vận tốc 30 km/h , nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính quãng đường AB ?

Câu 3:( 3,0 điểm )

Cho tam giác ABC có AH là đường cao ( H ∈ BC ). Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. Chứng minh rằng :

a) Δ ABH ~ Δ AHD

b) HE2 = AE.EC

c) Gọi M là giao điểm của BE và CD. Chứng minh rằng ΔDBM ~ ΔECM

Câu 4:( 1,0 điểm )

Cho phương trình ẩn x sau: (2x + m) (x – 1) – 2x2 + mx + m – 2 = 0. Tìm các giá trị của m để phương trình có nghiệm là một số không âm.


Đáp án và hướng dẫn giải

I. Phần trắc nghiệm khách quan ( 2,0 điểm ):

Câu

Đáp án đúng

Điểm
Câu 1

B

0,5
Câu 2

C

0,5
Câu 3

A

0,5
Câu 4

D

0,5