Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Tìm tập hợp các ước chung của 51 và 76

CHIA SẺ
Tìm tập hợp các ước chung của 51 và 76; Số1080 chia hết cho những số nào sau đây: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 25? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm tập hợp các ước chung của 51 và 76

Bài 2. Tìm các ước chung của 2n và 2n + 2

Bài 3. Số1080 chia hết cho những số nào sau đây: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 25?


Bài 1. \(Ư(51) = \{1, 3, 17, 51\}\).

\(Ư(76) = \{1, 2, 4, 19, 76\}\)

\(⇒ ƯC (51; 76) = \{1\}\)

Bài 2. Gọi d là một ước chung của \(2n\) và \(2n + 2 ⇒  2n \;⋮\; d\) và \((2n + 2) \;⋮\; d\)

\(⇒ (2n + 2- 2n)\; ⋮\; d ⇒ 2 \;⋮\; d.\)

Vậy \(d = 1\) hoặc \(d = 2.\)

Bài 3. Ta có: 1080 chia hết cho 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ,15, không chia hết cho 25.