Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Chứng tỏ rằng tổng của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 3

CHIA SẺ
Chứng tỏ rằng tổng của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 3;  Số \(2^{15} + 424\) có chia hết cho 8 không? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên.Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm \(x ∈\mathbb N\) để \(A = 12 + 14 + 16x\) chia hết cho 2

Bài 2. Chứng tỏ rằng tổng của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 3.

Bài 3. Số \(2^{15} + 424\) có chia hết cho 8 không?


Bài 1. Ta có:

12 ⋮ 2;             14 ⋮ 2;                  16 ⋮ 2

Nên để A ⋮ 2 thì x ⋮ 2 .

Vậy \(x ∈ \{2k | k ∈ \mathbb N\}\)

Bài 2. Gọi a; a + 1; a + 2 là 3 số tự nhiên liên tiếp; \( a ∈\mathbb N\)

Ta có: \(a + (a + 1) + (a + 2) = 3a  + 3\); trong đó: 3a ⋮ 3 và 3 ⋮ 3

\(⇒ (3a + 3)\; ⋮\; 3\)

Bài 3. Ta có:

\({2^{15}} = {\rm{ }}{2^3}{.2^{12}} = {\rm{ }}{8.2^{12}}\);

\(424 = 8.53\).

\(⇒ (2^{15}+ 424 ) \;⋮ \;8\)