Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

[THCS Nguyễn Huệ] thi học kì 2 lớp 8 môn Sinh: Nêu các tật của mắt. Nguyên nhân và cách khắc phục

Dưới đây là đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 8 của trường THCS Nguyễn Huệ…Nêu các tật của mắt. Nguyên nhân và cách khắc phục

I. Trắc nghiệm khách quan

Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng: (4,5đ)

1. Bộ phận quan trọng nhất của cơ quan bài tiết nước tiểu là
A. thận C. bóng đái
B. ống đái D. ống dẫn nước tiểu

2. Sản phẩm bài tiết hoà tan trong máu được bài tiết chủ yếu qua
A. da C. thận
B. phổi D. hệ tiêu hoá

3. Buồng trứng có chức năng:
A. Sản sinh ra trứng và testôtstêrôn
B. Sản sinh ra trứng và ơstrôgen
C. Tiết dịch nhờn để bôi trơn âm đạo
D. Sản sinh ra trứng và insulin

Advertisements (Quảng cáo)

4. Nước tiểu chính thức khác nước tiểu đầu ở chỗ:
A. Không có chất dinh dưỡng, các ion cần thiết và lượng nước ít hơn
B. Không có chất dinh dưỡng, các ion cần thiết và lượng nước nhiều hơn
C. Không có chất dinh dưỡng, các ion cần thiết và có prôtêin
D. Không có chất dinh dưỡng, các ion cần thiết và có các tế bào máu

5. Cận thị là do:
A. Cầu mắt ngắn bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá dẹp
B. Cầu mắt ngắn bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá phồng
C. Cầu mắt dài bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá dẹp
D. Cầu mắt dài bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá phồng

Advertisements (Quảng cáo)

6. Vitamin giúp tránh bệnh quáng gà và khô giác mạc là:
A. Vitamin D
B. Vitamin C
C. Vitamin B
D. Vitamin A

7. Khả năng nào dưới đây chỉ có ở người mà không có ở động vật:
A. Phản xạ có điều kiện
B. Tư duy trừu tượng
C. Phản xạ không điều kiện
D. Trao đổi thông tin

Câu 2: Đánh dấu Đ, S vào các ô trống đứng trước câu đúng hoặc sai: (1đ)
1. Hooc môn là sản phẩm tiết của các tuyến ngoại tiết
2. Hooc môn có tác dụng với nhiều cơ thể, không mang tính đặc trưng cho loài
3. Hooc môn chỉ có tác dụng với một cơ thể, mang tính đặc trưng cho loài
4. Hooc môn là chất có hoạt tính sinh học cao

II. Phần tự luận (5.5 đ)

Câu 3: Trình bày chức năng của da (1,5đ)

Câu 4: Kể tên các vùng chức năng của vỏ đại não (1.5đ)

Câu 5: Nêu các tật của mắt. Nguyên nhân và cách khắc phục(2,5đ)

Advertisements (Quảng cáo)