Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 99,100, 101,102, 103,104, 105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập Hỗn số, số thập phân, phân số

Đáp án và hướng dẫn Giải bài 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập Hỗn số, số thập phân, phân số – Chương 3 số học.

– Kiến thức: + Học sinh  biết cách thực hiện các phép tính về hỗn số, biết tính nhanh khi cộng hoặc nhân hai hỗn số.

– Kĩ năng: + Học sinh được củng cố các kiến thức về viết hỗn số dưới dạng phân số và ngược lại: viết phân số dưới dạng số thập phân và dùng kí hiệu phần trăm (ngược lại: viết các phần trăm dưới dạng số thập phân).

Bài 99. Khi cộng hai hỗn số bai99, bạn Cường làm như sau:

bai 99

a) Bạn Cường đã tiến hành cộng hau hỗn số như thế nào?

b) Có cách nào tính nhanh hơn không?

Hướng dẫn:

a) Bạn Cường đã viết hỗn số dưới dạng phân số rồi cộng

b) Cách khác để tính nhanh hơn như sau:

dap an bai 99


Bài 100. Tính giá trị các biểu thức sau:bai 100

Giải.

Advertisements (Quảng cáo)

dap an bai 100


Bài 101. Thực hiện phép nhân hoặc chia hai hỗn số bằng cách viết hỗn số dưới dạng phân số:

dap an bai 101


Bài 102. Bạn Hoàng làm phép nhân bai102như sau

bai 102

Có cách nào tính nhanh hơn không? Nếu có, hãy giải thích cách làm đó.

Giải. Có cách tính nhanh hơn. Cách giải đó như sau:

dap an bai 102

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 103 trang 47 SGK Toán 6. a) Khi chia một số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó với 2.

Ví dụ: 37:0.5 = 37.2 = 74

102:0,5 = 102.2 = 204

a) Hãy giải thích tại sao làm như vậy?

b) Hãy tìm cách làm tương tự khi chia một số cho 0,25; cho 0,125. Cho các ví dụ minh họa.

Đáp án: a) a:0,5=a:1/2=a.2

Vì 37:0,5 = 37:1/2 = 37.2 = 74

102:0,5 = 102: 1/2 = 102.2= 204

b) a:0,25 = a:1/4= a.4

a:0,125 = a:1/8 = a.8

Ví dụ: 32: 0,25 = 32:1/4 = 32.4 = 128

124:0,125 = 124.8 = 992


Bài 104. Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân và dùng kí hiệu %
7/25, 19/4, 26/65

Giải: 7/25 = 28/100 = 0,28 = 28%

19/4 = 4,75 = 475%

26/65 = 0,4 = 40%


Bài 105 . Viết các phần trăm dưới dạng số thập phân: 7%, 45%, 216%

Giải: 7% = 7/100 = 0,07

45% = 45/100 = 0,45

216% = 216/100 = 2,16

Advertisements (Quảng cáo)