Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Đề Toán học kì 2 lớp 8 năm học 2016 – 2017: Viết công thức tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

CHIA SẺ

Đề thi học kì 2 lớp 8 Toán có đáp án năm học 2016 – 2017.  Một tàu chở hàng khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh với vận tốc 36km/h. Sau đó 2 giờ một tàu chở khách cũng đi từ đó với vận tốc 48km/h đuổi theo tàu hàng. Hỏi tàu khách đi bao lâu thì gặp tàu hàng ?

1: Giải phươngtrình : 3x – 2 = 2x + 5

2: Cho phươngtrình:  

a. Tìm điều kiện xác định của phương trình.

b. Giải phươngtrình.

3: a. Giải bất phương trình: 5x + 10 ≥ 0 và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

b. Cho m > n. Chứng minh -8m + 1 < – 8n + 1.

 4:Một tàu chở hàng khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh với vận tốc 36km/h. Sau đó 2 giờ một tàu chở khách cũng đi từ đó với vận tốc 48km/h đuổi theo tàu hàng. Hỏi tàu khách đi bao lâu thì gặp tàu hàng ?

5: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 6cm, BC = 10cm và đường phân giác BD ( D thuộc cạnh AC). Kẻ DH vuông góc với BC ( H thuộc cạnh BC).

a. Tính tỉ số AD/CD

b. Hãy nêu hai cặp tam giác đồng dạng trên hình.

c. Chứng minh: AB.DC = HD.BC

6:a. Viết công thức tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng. Giải thích các kí hiệu.

b. Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng với

CA = 3cm, AB = 4cm; BB’ = 7cm (hình vẽ bên)


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 8 MÔN TOÁN