Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Bài 36,37 ,38,39 trang 118,119 sách Toán 8 tập 2: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

CHIA SẺ

Hình chóp đều và hình chóp cụt đều: Giải bài 36,37 trang 118; bài 38,39 trang 119 SGK Toán 8 tập 2.

Bài 36. Quan sát hình 120 và điền cụm từ và số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau, biết rằng các hình đã cho là những hình-chóp đều.

2016-03-19_173532


Bài 37. Hãy xét sự đúng, sai của các phát biểu sau :

a) Hình-chóp-đều có đáy là hình thoi và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy.

b) Hình-chóp-đều có đáy là hình chữ nhật và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy.

HD.Giải: a) Sai, vì hình thoi không phải là tứ.giác.đều (các góc không bằng nhau)

b) Sai, vì hình chữ nhật không phải là tứ.giác.đều (các cạnh không bằng nhau)


Bài 38 trang 119. Trong các tấm bìa ở hình 121, em gấp lại tấm bìa nào thì có được một hình-chóp-đều ?

2016-03-19_173825HD.Giải: Hình a, khi gấp lại thì không được một hình.chóp.đều vì đáy là tứ giác đều nhưng  chỉ có ba mặt bên thay vì phải có 4 mặt bên.

Hình b, c khi gấp lại thì được một hình.chóp tứ giácđều.

Hình d, khi gấp lại thì không được một hình.chóp tứ giácđều vì ở trên cùng một cạnh đáy có đến 2 mặt bên còn trên một cạnh đáy thì không có mặt bên nào.


Bài 39. Thực hành : Từ tờ giấy cắt ra một hình vuông rồi thực hiện các thao tác theo thứ tự từ 1 đến 6 để có thể ghép được các mặt bên của một hình chóp tứ giác đều (h.122)
2016-03-19_173935Học sinh tự thực hành