Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài tập 89,90,91, 92,93 trang 43,44 Toán 6 tập 2: Luyện tập phép chia phân số

Luyện tập phép chia phân số : Đáp án và Giải bài 89, 90 trang 43; Bài 91, 92, 93 trang 44 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập phép chia phân số – chương 3 số học.

Các em vận dụng được quy tắc chia phân số để giải toán và tìm được số nghịch đảo của một số. Thực hiện thành thạo các bài tính chia phân số , tìm x.

→ Xem lại Bài trước: Giải bài 84,85,86, 87,88 trang 43 SGK Toán 6 tập 2: Phép chia phân số (bao gồm cả lý thuyết)

Bài 89. Thực hiện phép chia:

a) -4/13 : 2        b) 24: -6/11;            c) 9/34 : 3/17

Đáp án: a) -4/13 : 2 = -4/(13.2) = -4/26

b) 24: -6/11 = 24.11/(-6) = -44

c)9/34 : 3/17 = 9/34. 17/3 = (9.17)/(34.3) = 3/2


Bài 90 trang 43. Tìm x biết:

bai90

Advertisements (Quảng cáo)

Giải: a) x.3/7 = 2/3    ⇔  x = 2/3 :3/7  ⇔ x =  2/3 . 7/3  ⇔ x = 14/9

b) x : 8/11 = 11/ 3 ⇔ x = 11/3 . 8/11  ⇔  x = 8/3

Tương tự các em tự giải và so sánh kết quả dưới đây:

c) x = -8/5 ;     d) x = 91/60  e) x = -8/63  g) x = -150/133


Bài 91 trang 44. Người ta đóng 225 lít nước khoáng vào loại chai 3/4 lít. Hỏi đóng được tất cả bao nhiêu chai?

Gợi ý: lấy tổng số lít chia cho dung tích chai

Advertisements (Quảng cáo)

Gọi x là số chai cần

Ta có: x . 3/4 = 225

⇔ x = 225 : 3/4

⇔ x = 225 . 4/3

⇔ x = 300


Bài 92 trang 44. Minh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc là 10km/h hết1/5 giờ. Khi về, Minh đạp xe với vận tốc 12 km/h. Tính thời gian Minh đi từ trường về nhà.bai 92

Khoảng cách từ nhà đến trường là : 10.1/5 = 2 km

Thời gian Minh đi từ trường về nhà : 2:12 = 2.1/12 = 1/6 (h)

Đáp số: 1/6h


Bài 93. Tính

bai 93

Giải:  Tính trong ngoặc, nhân chia trước cộng trừ sau

caua

caub

Advertisements (Quảng cáo)