Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Giải bài 73,74,75, 76,77 trang 38,39 SGK toán 6 tập 2: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài 73 trang 38; Bài 74, 75, 76, 77 trang 39 SGK Toán 6 tập 2: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số – Chương 3 số học lớp 6.

a) Tính chất giao hoán

a/b. c/d = c/d.a/b

b) Tính chất kết hợp:

(a/b . c/d). p/q = a/b(.(c/d.p/q)

c) Nhân với số 1 :

a/b . 1 = 1. a/b = a/b.

d) Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng.

a/b. (c/d + p/q) = a/b.c/d + a/b.p/q

Lời giải bài tập bài Tính chất cơ bản của phép nhân phân số – Toán 6 tập 2 trang 38,39

Bài 73. Trong hai câu sau đây, câu nào đúng ?

Câu thứ nhất : Để nhân hai phân số cùng mẫu, ta nhân hai tử với nhau và giữ nguyên mẫu.

Câu thứ hai : Tích của hai phân số bất kì là một phân số

có tử là tích của hai tử và mẫu là tích của hai mẫu.  

Advertisements (Quảng cáo)

Trả lời: Câu thứ hai đúng.


Bài 74.Điền các số thích hợp vào bảng sau:bai 74 trang 38

dap an bai 74 trang 38


Bài 75 trang 39. Hoàn thành bảng nhân sau (chú ý rút ngắn gọn nếu có thể) :

x 2/3 -5/6 7/12 -1/24
2/3 4/9      
-5/6        
7/12        
-1/24        

Đáp số:

x 2/3 -5/6 7/12 -1/24
2/3 4/9 -5/9 7/18 -1/36
-5/6 -5/9 25/36 -35/72 5/144
7/12 7/18 -35/72 49/144 -7/288
-1/24 -1/36 5/144 -7/288 1/576

Bài 76 trang 39. Tính giá trị biểu thức sau một cách hợp lí:bai 76

Giải bài 76.

Advertisements (Quảng cáo)

dap an bai 76


Bài 77 trang 39 toán 6 Số học. Tính giá trị các biểu thức sau:bai 77

Đáp án: Áp dụng tính chất phân phối, rồi tính giá trị biểu thức.

A = a.1/2 + a.1/3 – a.1/4

= a.(6/12 + 4/12 – 3/12)

= a.7/12

Thay a = -4/5 vào biểu thức ta có: A = -4/5.7/12 = -7/15

Cách giải khác là thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi thực hiện theo thứ tự thực hiện các phép tính .

Thay a = -4/5 vào biểu thức ta có:

A = -4/5.1/2 + (-4/5.1/3) – (-4/5.1/4)

= -2/5 + (-4/15) – (-1/5) = (-6-4+3)/15 = -7/15

Tương tự:

B = 3/4 . b + 4/3 . b -1/2 . b

= (3/4 + 4/3 -1/2). b = 19/12.b

Thay b = 6/19 vào ta có:

B = 19/12 . 6/19 = 1/2

C = c.3/4 + c.5/6 – c.19/12

= c.(3/4+5/6-19/12)

= c.(9/12 +10/12 -19/12) = c. 0 = 0

Advertisements (Quảng cáo)