Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Thi kì 2 môn Toán lớp 8 – UBND Huyện Tân Châu: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm. Đường cao AH (H BC); Tia phân giác góc A cắt BC tại D. Chứng minh tam giác ABC đồng dạng tam giác HAC.

CHIA SẺ

Chi tiết đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Toán của Phòng GD & ĐT UBND Huyện Tân Châu, đề thi gồm 2 phần lý thuyết và bài tập

I. LÝ THUYẾT (2 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Phát biểu định lí Talet trong tam giác?

Áp dụng: Cho hình, biết BC // DE, AB=2cm, AC = 3cm, BD = 4cm. Tính CE?

Câu 2: (1 điểm) Nêu định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn? Cho ví dụ?

II. BÀI TẬP (8 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Giải phương trình

a) 8x – 3 = 5x + 12 b) 5/(x + 3) = 3/(x – 1) c) |x +2| = 2x – 10

Câu 2 (1 điểm): Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

2 – 3x ≥ 12 + 2x

Câu 3 (1 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 25 km/h. Lúc về từ B đến A người đó đi với vận tốc 30 km/h. Thời gian đi và về là 3 giờ 40 phút. Tính quãng đường AB.

Câu 4: (3 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm. Đường cao AH (H BC); Tia phân giác góc A cắt BC tại D.

a/ Chứng minh tam giác ABC đồng dạng tam giác HAC.

b/ Chứng minh

c/ Tính độ dài các đọan thẳng BC, DB, DC.(Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).