Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

[Có đáp án 2018] Đề thi học kì Toán lớp 8 trường Bằng Lang trắc nghiệm và tự luận

CHIA SẺ

Đề thi và đáp án gửi lên website của cô: Hoàng Thị Nguyệt Trường THCS Bằng Lang – Hà Giang.

I. Trắc nghiệm (2,0 đ): (Em hãy chọn đáp án đúng nhất ghi vào giấy kiểm tra) – Mỗi câu 0.25đ

1: Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào?

A. x > 3;            B. x ≥ 3;                C. x < 3;         D. x ≤ 3

2: Điều kiện xác định của phương trình:  là:

A. x ≠ 5;         B. x  ≠ -1;       C. x ≠ 1;           D. x ≠ 0

3: Hình lập phương có số đỉnh là:

A.6;              B. 8;                   C. 10;                    D. 12

4: Các kích thước của hình hộp chữ nhật là: 3cm; 4cm; 5cm. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

A.12 cm3 ;               B. 15 cm3;      C. 60 cm3 ;         D. 20 cm3

II. Tự luận (8,0 điểm):

1(2,0 đ): Giải các phương trình sau:

a) 2x – 3 = 5

b) (3x – 2)(4x + 5) = 0

2(1,0 đ): Giải bất phương trình 5x + 10 ≥ 0 và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

3(2,0 đ): Một ôtô chở hàng khởi hành từ thành phố Hà Giang đi Hà Nội với vận tốc 36km/h. Sau đó 2 giờ một ôtô chở khách cũng khởi hành từ thành phố Hà Giang với vận tốc 48km/h đuổi theo xe chở hàng. Hỏi ôtô khách đi bao lâu thì gặp ôtô chở hàng?

4(3,0 đ): Cho tam giác ABC vuông tại A,  AB = 8cm, AC = 6cm, AD là tia phân giác góc A, D ∈ BC.

a) Tính DB/DC?

b) Kẻ đường cao AH (H ∈ BC). Chứng minh rằng: ΔAHB  ∼ Δ CHA

c) Tính 


Đáp án và hướng dẫn:

Câu 1 2 3 4
Đáp án D B B C

1) a) 2x – 3 = 5 ⇔2x = 5 + 3 ⇔ x = 4

Vậy tập nghiệm của ptrinh là: S ={4}

b) (3x – 2) (4x +5) = 0
⇔3x – 2 = 0 hoặc 4x + 5 = 0
⇔x = 2/3 hoặc x = -5/4
Vậy ptrinh có tập nghiệm S = {-5/4;2/3}

2) 5x + 10 ≥ 0
⇔5x ≥ -10
⇔x ≥ -10/5
⇔x ≥ -2
Vậy tập nghiệm của bpt là: {x | x ≥ -2}

3) Gọi x (giờ) là thời gian ôtô khách đi để đuổi kịp ôtô hàng (x >0)

Khi đó ôtô khách đã chạy được một quãng đường là 48.x (km)

Vì ôtô hàng chạy trước ôtô khách 2 giờ, nên khi đó ôtô chở hàng đã chạy được quãng đường là 36(x+ 2) km.

Theo đề bài ta có phương trình: 48x  = 36(x + 2)

48x – 36x  = 72

x   =  72/12 = 6 (TMĐK)

Ôtô khách đi được 6 giờ thì đuổi kịp ôtô hàng.

4) 

Đáp án câu 4