Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Giải bài 52,53,54, 55,56,57, trang 29,30,31 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

CHIA SẺ

Tiếp bài trước, Dethikiemtra hướng dẫn các em làm bài luyện tập về Tính chất cơ bản của phép cộng phân số bằng cách giải chi tiết: bài 52 trang 29; Bài 53, 54, 55 trang 30; Bài 56, 57 trang 31 Toán 6.

Bài 52. Điền số thích hợp vào ô trống

Đ/S: Các em điền như bảng dưới đây


Bài 53. “Xây tường”. Em hãy “xây bức tường” bằng cách điền các phân số thích hợp vào các “viên gạch” theo quy tắc sau:  a = b + cBài 54. Trong vở  bài tập của bạn An có bài làm sau : bai-54

Hãy kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chổ sai ( nếu có )

Sửa lại câu a,d

cau a

b


Bài 55. Điền số thích hợp vào ô trống. Chú ý rút gọn kết quả (nếu có thể”:

bai-55


Bài 56. Tính nhanh giá trị của các biểu thức sau:

Hướng dẫn làm bài:


Bài 57. Trong các câu sau đây , hãy chọn một câu đúng:

Muốn cộng hai phân số  -3/4 và  4/5  ta làm như sau :

a)Cộng tử với tử , cộng mẫu với mẫu .

b) Nhân mẫu của phân -3/4 số với 5 , nhân mẫu của phân số    4/5 với 4 rồi cộng hai tử lại .

c) Nhân cả tử lẫn mẫu của phânsố  -3/4 với 5 , nhân cả tử lẫn mẫu của phânsố 4/5  với 4 rồi cộng hai tử mới lại , giữ nguyên mẫu chung .

d) Nhân cả tử lẫn mẫu của phânsố  -3/4 với 5 , nhân cả tử lẫn mẫu của phânsố  4/5 với 4 rồi cộng tử với tử , mẫu với mẫu .

Đáp án: a) Sai;      b) Sai;       c) Đúng;       d) Sai