Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 2 lớp 12

[Bình Phước] Đề học kì 2 môn văn lớp 12 năm 2015

CHIA SẺ

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm có 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học: 2014-2015

Môn : NGỮ VĂN – Lớp 12

Thời gian làm bài: 90 phút

 I: ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)

 1)  Đọc 2 ngữ liệu sau

– Ðằng nớ vợ chưa?
– Ðằng nớ?
– Tớ còn chờ Ðộc lập
Cả lũ cười vang bên ruộng bắp
Nhìn o thôn nữ cuối nương dâu.

            (Nhớ – Hồng Nguyên)

2) Thơ Nôm Nguyễn Trãi đã tiếp thu nhiều thành tựu của văn hóa dân gian, văn học dân gian. Củ khoai, quả ổi, bè rau muống, luống dọc mùng,… vẫn rất xa lại với văn chương bác học đã được Nguyễn Trãi đưa vào thơ Nôm của mình một cách rất tự nhiên. Tục ngữ, thành ngữ, ca da, những đặc điểm thanh điệu tiếng Việt, tất cả những khả năng phong phú ấy của ngôn ngữ dân gian đã được Nguyễn Trãi khai thác một cách tài tình, để cho hình tượng thơ có nhiều màu sắc dân tộc và lời thơ có âm điệu phong phú (…)

Viết về tác dụng của một làn dân ca, một nét dân nhạc, Nguyễn Trãi đã có những phát hiện tài tìn. Ông chài hát lên ba lần thì mặt hồ phủ khói lại rộng thêm ra. Chú chăn trâu thổi lên một tiếng sáo thì mặt trăng trên bầu trời được đẩy cao hơn. Không gian rộng thêm ra, lớn thêm lên. Văn nghệ có thể và phải nâng con người lên một tầm vóc cao đẹp hơn là như thế.

(Theo Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Trãi – nhà văn hóa lớn, trong Nguyễn Trãi, thơ và đời, NXB Văn học, Hà Nội, 1997)

Dựa vào ngữ liệu (1) trả lời Câu 1 và Câu 2:

1. Nếu căn cứ vào câu hỏi – Ðằng nớ vợ chưa? – Ðằng nớ? thì lời đáp – Tớ còn chờ Ðộc lập thiếu thông tin gì cần thiết đối với yêu cầu của câu hỏi? (0,75 điểm)

2. Lời đáp đó thừa thông tin gì so với yêu cầu của câu hỏi? Cách trả lời đó có hàm ý gì ? (0,75 điểm)

Dựa vào ngữ liệu (2) trả lời Câu 3 và Câu 4:

3. Nhận xét về những từ ngữ in đậm trong đoạn văn và nêu dụng ý của tác giả qua những từ ngữ đó  (0,75 điểm)

4. Sắc thái biểu cảm của từ ngữ đó có phù hợp với đối tượng nghị luận của đoạn trích không ? Tại sao?  (0,75 điểm)

II: LÀM VĂN (7,0 điểm)

1. (2,0 điểm)

Học vấn là của cải, ứng dụng nó vào cuộc sống là sự hoàn thiện. (Ngạn ngữ Ả Rập)

Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 20 đến 30 dòng) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên

2. (5,0 điểm)

Phân tích tình huống truyện trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu.