Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 1 lớp 12

Thi kì 1 môn Sử lớp 12: Trong giai đoạn từ tháng 7/1946 đến tháng 6/1947, Quân giải phóng Trung Quốc ở vào thế nào?

CHIA SẺ
Trong giai đoạn từ tháng 7/1946 đến tháng 6/1947, Quân giải phóng Trung Quốc ở vào thế nào?; Hãy nhận định đúng – sai cho những phát biểu sau sao cho phù hợp với quyết định quan trọng của hội nghị Yalta … trong Thi kì 1 môn Sử lớp 12. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Hãy nhận định đúng – sai cho những phát biểu sau sao cho phù hợp với quyết định quan trọng của hội nghị Yalta:

1. Xác định mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

2. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh trong thời gian từ 2 đến 3 tháng sau khi đánh bại phát xít Đức, Liên Xô sẽ tham chiến tại châu Phi.

3. Thành lập Hội đồng Bảo an nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

4. Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

A. 1 sai – 2 đúng – 3 đúng – 4 sai.

B. 1 đúng – 2 sai – 3 đúng – 4 đúng.

C. 1 sai – 2 đúng – 3 sai – 4 đúng.

D. 1 đúng – 2 sai – 3 sai – 4 đúng.

2.Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, do tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, các nước điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào

A. phát triển chính trị.

B. phát triển quốc phòng.

C. phát triển văn hóa – giáo dục.

D. phát triển kinh tế.

3.. Trong giai đoạn từ tháng 7/1946 đến tháng 6/1947, Quân giải phóng Trung Quốc ở vào thế

A. phòng ngự bị động.

B. chủ động tấn công.

C. tiêu thổ kháng chiến.

D. phòng ngự tích cực.

4.. Sau khi Liên Xô tan rã, Mỹ chủ trương

A. tiếp tục chạy đua vũ trang.

B. hỗ trợ các nước phát triển kinh tế.

C. đẩy mạnh cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật.

D. thiết lập trật tự thế giới “đơn cực” với vai trò lãnh đạo.

5. Những cuộc đấu tranh quyết liệt ở Nghệ An − Hà Tĩnh đã đưa đến kết quả thế nào?

A. Chính quyền thực dân, phong kiến ở tỉnh lị Nghệ An – Hà Tĩnh bị tê liệt và tan rã.

B. Ruộng đất công được chia lại công bằng.

C. Hệ thống chính quyền của thực dân và phong kiến nhiều thôn, xã bị tê liệt hoặc tan rã.

D. Hệ thống chính quyền của thực dân và phong kiến ở nhiều tỉnh bị tê liệt hoặc tan rã.

6.. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, điều kiện khách quan nào có lợi cho phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi?

A. Sự viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa.

B. Sự xác lập của trật tự hai cực Yalta.

C. Sự suy yếu của các đế quốc Anh và Pháp.

D. Sự giúp đỡ trực tiếp của Liên Xô.

7.Tại sao các Zaibatsu ở Nhật bị giải tán?

A. Vì các Zaibatsu bóc lột công nhân tàn tệ.

B. Vì các Zaibatsu nắm độc quyền, lũng đoạn nền kinh tế.

C. Vì các Zaibatsu chống lại Thiên hoàng.

D. Vì các Zaibatsu tiến hành kháng chiến chống Mỹ.

8.. Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. sự bùng nổ của các lĩnh vực khoa học – công nghệ.

B. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

C. mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất.

D. kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

9.Ý nào sau đây không phải là nội dung các vấn đề đấu tranh trong Hội nghị Yalta?

A. Phân chia lại khu vực đóng quân ở các nước phát xít và khu vực ảnh hưởng sau chiến tranh.

B. Các nước hợp tác về kinh tế, khoa học – kỹ thuật, bảo vệ môi trường…

C. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh thế giới.

D. Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh và thành lập Liên hợp quốc.

10Sau thế chiến thứ hai, ba nước đầu tiên ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập là

A. Indonesia, Việt Nam, Lào.

B. Indonesia, Việt Nam, Campuchia.

C. Việt Nam, Lào, Campuchĩa.

D. Việt Nam, Lào, Thái Lan.

1.1. Điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người.

B. kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mỹ.

C. duy trì hòa bình, an ninh thế giới, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.

D. thi hành chính sách hòa bình, trung lập tích cực.

1.2. Điều nào sau đây không phải là các biện pháp về mặt kinh tế của chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh?

A. Thu thuế chợ, thuế đò, thuế muối.

B. Tịch thu ruộng đất công chia cho dân cày nghèo.

C. Thành lập các tổ chức sản xuất để nông dân giúp đỡ lẫn nhau.

D. Đắp đê, tu sửa cầu cống đường sá.

1.3. Sự kiện lịch sử nào đã diễn ra vào tháng 3/1952 tại Cuba?

A. N. Mandela được bầu làm Tổng thống người da đen đầu tiên.

B. Fidel Castro cùng 135 thanh niên tấn công trại lính Moncada.

C. Mỹ giúp Batixta thiết lập chế độ độc tài quân sự.

D. Fidel Castro cùng 81 chiến sĩ trở về Cuba trên tàu Granma.

14Hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ là

A. các công ty lớn xuất hiện ngày càng nhiều.

B. cuộc chạy đua vũ trang trở nên gay gắt.

C. trên thế giới đã diễn ra với xu thế toàn cầu hóa.

D. sự đối đầu giữa hai phe – xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa trở nên nghiêm trọng.

15(1) và (2) đã thỏa thuận về việc hạn chế vũ khí chiến lược và ký Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) ngày 26 – 5, sau đó là Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (3) và (4) cùng với 33 nước châu Âu ký định ước Helsinki tạo nên một cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh ở châu lục này.

Các chỗ trống (1), (2), (3), (4) trong đoạn văn trên lần lượt là các quốc gia nào?

A. Mỹ, Liên Xô, Liên Xô, Canada.

B. Mỹ, Canada, Liên Xô, Mỹ.

C. Mỹ, Canada, Mỹ, Liên Xô.

D. Liên Xô, Mỹ, Mỹ, Canada.

16Hãy chọn trong những ý dưới đây, những yếu tố nào là nguyên nhân giúp Nhật Bản vươn lên thành một siêu cường kinh tế:

1. Áp dụng các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.

2. Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, trình độ kỹ thuật cao, năng động, sáng tạo.

3. Coi trọng yếu tố con người.

4. Lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu lợi nhuận từ việc buôn bán vũ khí.

5. Tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài như nguồn viện trợ Mỹ, các cuộc chiến tranh…

6. Chi phí cho quốc phòng thấp nên có điều kiện tập trung vốn đầu tư cho kinh tế.

7. Nhà nước có vai trò rất lớn trong việc quản lý, điều tiết, thúc đẩy nền kinh tế.

8. Chế độ làm việc suốt đời, chế độ hưởng lương theo thâm niên và chủ nghĩa nghiệp đoàn xí nghiệp giúp các công ty có sức mạnh và tính cạnh tranh cao.

9. Các tổ hợp công nghiệp quân sự, các công ty tập đoàn tư bản lũng đoạn có sức sản xuất, cạnh tranh lớn.

A. 1-3-5-6-7-8.                      B. 1-2-4-7-9.

C. 1-3-5-6-7-9.                      D. 1-2-4-5-6.

17Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân để giải thích dự đoán “thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ của châu Á”?

A. Vì nền kinh tế Ấn Độ cũng phát triển rất nhanh.

B. Vì sự năng động của các nước Đông Nam Á.

C. Vì nền kinh tế Đông Bắc Á phát triển nhanh chóng.

D. Vì các nước châu Á có truyền thống văn hóa lâu đời.

1.8. Điểm giống nhau về chính sách đối ngoại của Nga và Mỹ sau chiến tranh lạnh là gì?

A. Trở thành đồng minh, là nước lớn trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

B. Đều ra sức điều chỉnh chính sách đối ngoại của mình để mở rộng ảnh hưởng.

C. Là người bạn lớn của EU, Trung Quốc và ASEAN.

D. Cả hai nước đều trở thành trụ cột trong trật tự thế giới “hai cực”.

19Việt Nam vận dụng nguyên tắc nào của tổ chức Liên hợp quốc để giải quyết vấn đề biển Đông?

A. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

B. Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn.

C. Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

D. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

20Vai trò của EU là gì?

A. Tổ chức liên kết chính trị – kinh tế lớn nhất hành tinh.

B. Tổ chức thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, xây dựng châu Âu thành khu vực hòa bình, ổn định, cùng phát triển.

C. Là diễn đàn của khu vực châu Âu, vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì trật tự an ninh khu vực.

D. Diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

21Thách thức lớn nhất Việt Nam phải đối mặt trong xu thế toàn cầu hóa là gì?

A. Sử dụng chưa có hiệu quả các nguồn vốn vay nợ.

B. Sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế.

C. Sự cạnh tranh quyết liệt từ thị trường thế giới.

D. Sự chênh lệch về trình độ khi tham gia hội nhập.

2.2. Các sự kiện được xem là khởi đầu về cuộc chiến tranh lạnh là:

1. Mỹ thực hiện kế hoạch Marshall giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế.

2. Thông điệp của tổng thống Truman tại Quốc hội Mỹ.

3. Mỹ thành lập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

4. Liên Xô thành lập Tổ chức Hiệp ước Vacsava.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên đây theo thứ tự thời gian

A. 1-2-3-4.                              B. 2-3-1-4.

C. 2-1-3-4.                              D. 1-3-2-4.

2.3. Yếu tố nào đã dẫn đến những thay đổi quan trọng trong chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ khi bước vào thế kỷ XXI?

A. Mỹ thất bại tại Việt Nam.

B. Chủ nghĩa khủng bố.

C. Chiến tranh Iran.

D. Liên Xô tan rã.

24Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian các sự kiện trong quan hệ Việt – Mỹ

1) Tổng thống B. Clitơn tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế.

2) Hợp tác trong quan hệ đồng minh chống phát xít.

3) Đối đầu căng thẳng thẳng trong cục diện chiến tranh lạnh.

4) Tổng thống B. Obama tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương.

A. 4-1-3-2.                             B. 3-1-2-4.

C. 2-1-4-3.                             D. 2-3-1-4.

II. PHẦN TỰ LUẬN

1.  Thực hiện bảng tóm tắt về phong trào đấu tranh dân tộc dân chủ ở Việt Nam của giai cấp tiểu tư sản giai đoạn 1919 – 1925 vào bảng sau:

Mục đích
Tổ chức
Hình thức đấu tranh
Những sự kiện nổi bật

2.  Tóm tắt quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam bằng sơ đồ và nêu ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

D

D

D

D

C

6

7

8

9

10

C

B

B

B

A

11

12

13

14

15

C

A

C

C

D

16

17

18

19

20

A

D

B

C

A

21

22

23

24

 

C

C

B

D

 

II. PHẦN TỰ LUẬN

1.

Mục đích

Đòi tự do dân chủ.

Tổ chức

Công khai thành lập nhiều tổ chức chính trị: Việt Nam nghĩa đoàn, Đảng Thanh niên …

Hình thức đấu tranh

Nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú: mít tinh, biểu tình, ra báo (Chuông rè, An Nam trẻ…), lập nhà xuất bản tiến bộ (Nam Đồng thư xã…).

Những sự kiện nổi bật

Cuộc đấu tranh đòi Pháp thả Phan Bội Châu (1925) và lễ tang, lễ truy điệu Phan Châu Trinh (1926).

2. Quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

* Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng

– Đảng ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc & giai cấp ở nước ta và sự sàng lọc lịch sử.

– Đảng ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Marx Lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

– Đảng ra đời là một bước ngoặt lịch sử vĩ đại vì:

• Khẳng định quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối đúng đắn, khoa học và sáng tạo.

• Đảng ra đời là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam