Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 2 lớp 12

Đề kiểm tra học kì 2 môn lịch sử lớp 12 trường THPT Tân Kỳ

CHIA SẺ

Tham khảo đề kiểm tra học kì 2 môn lịch sử lớp 12 trường THPT Tân Kỳ.

1. (4,0 điểm)

Phong trào “Đồng Khởi” (1959 – 1960) diễn ra trong hoàn cảnh nào? Khái quát những nét chính và rút ra tác dụng của phong trào Đồng Khởi đối với cách mạng Miền Nam?

2. (3,0 điểm)

Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975) ở Việt Nam? Trong những nguyên nhân ấy, nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Vì sao?

3. (3,0 điểm)

Trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam (1961 – 1965), quân và dân ta giành được những thắng lợi gì? Phân tích ý nghĩa của những thắng lợi đó.

—- HẾT —-