Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 1 lớp 12 Đề thi kiểm tra học kì môn Địa lớp 12 năm 2015...

Đề thi kiểm tra học kì môn Địa lớp 12 năm 2015 Nam Định

CHIA SẺ

Thầy cô và các bạn học sinh khối 12 cùng tham khảo Đề thi kiểm tra học kì môn Địa lớp 12 năm 2015 của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định dưới đây:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN: ĐỊA LÍ – Lớp 12

1 (2,5 điểm)

  1. Tại sao nói Vị trí địa lý quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa
  2. Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy xác định vị trí tiếp giáp của tỉnh Nam Định. Vị trí này có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế của Nam Định?

2 (2,5 điểm)

Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy:

  1. Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Tây Bắc. Đặc điểm đó ảnh hưởng như thế nào đến sự phân hóa khí hậu của vùng.
  2. Kể tên các dãy núi chính có hướng vòng cung ở nước ta.

3 (2,0 điểm)

Quảng cáo

Quảng cáo

Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy:

  1. Nêu đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phần lãnh thổ phía Bắc.
  2. Hãy giải thích hiện tượng tự nhiên qua hai câu thơ của nhà thơ Thúy Bắc.

“Trường Sơn đông, Trường Sơn tây

Bên nắng đốt, bên mưa quây”

4 (3,0 điểm)

Diện tích rừng và độ che phủ rừng của nước ta trong giai đoạn 1943 – 2010

Năm 1943 1983 2005 2010
Tổng diện tích rừng (triệu ha) 14.3 7.2 12.7 13.5
Độ che phủ rừng (%) 43.2 21.8 38.4 40.7
  1. Vẽ biểu đồ kết hợp cột và đường thể hiện sự biến động diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta trong giai đoạn 1943 – 2010.
  2. Nhận xét và nêu phương hướng phát triển vốn rừng ở nước ta hiện nay.

Lưu ý: Thí sinh được sử dụng Atlat địa lí Việt Nam do nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009

– Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Quảng cáo

CHIA SẺ