Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11

Đề học kì 1 lớp 11 toán Nam Định năm 2016: Có bao nhiêu ước nguyên dương của 1764000?

Thi – kiểm tra kì 1 lớp 11 Toán của Sở GD&ĐT Nam Định năm 2016, cấu trúc đề gồm có 30 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT B NGHĨA HƯNG

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: TOÁN – LỚP 11

Thời gian làm bài 90 phút

PHẦN I. Trắc nghiệm

Advertisements (Quảng cáo)

3. Cho đa giác đều 20 đỉnh. Hỏi có baonhiêu hình chữ nhật mà đỉnh của hình chũ nhật là của đa giác đã cho.

A. 90
B.45
C.4800
D.48

5. Phương trình sin²x + sin x – 2 = 0 tương đương với phương trình nào sau đây?
A. sin x – 2
B.sin x – 1 = 0

C.sin x + 1 = 0
D.sin x + 2 = 0

Advertisements (Quảng cáo)

7. Có baonhiêu ước nguyên dương của 1764000?
A. 60
B.135
C.216
D.180

8. Trong hội khỏe Phù Đổng của trường, lớp 11A1 có 9 họcsinh thamgia hai môn thể thao là điền kinh và nhảy cao. Biết rằng có 6 họcsinh thamgia điền kinh, trong đó có bạn Long, bạn Bách thamgia cả hai môn thể thao trên. Hỏi lớp 11A1 có baonhiêu họcsinh thamgia nhảy cao?

A. 15
B.3
C.5
D.17

17. Từ các chữ số 0,1,3,4,5,6 lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 5?
A. 32

B.40

C.64

D.36

de-thi-hoc-ki-1-lop-11-mon-toan

de-thi-hoc-ki-1-lop-11-mon-toan-22

de-thi-hoc-ki-1-lop-11-mon-toan-22

Advertisements (Quảng cáo)