Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 Đề kiểm tra hóa học lớp 12 trường Quốc tế Á Châu:...

Đề kiểm tra hóa học lớp 12 trường Quốc tế Á Châu: Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân este

CHIA SẺ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ

HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2018 – 2019 

MÔN: HÓA HỌC – KHỐI 12

(Thời gian: 20 phút, không tính thời gian giao đề)

Câu 1: (1 đ)

      Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân este có công thức phân tử: C3H6O2

Câu 2: (1 đ)

      Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau:( ghi rõ điều kiện phản ứng)

a. C6H12O6 + H2

Quảng cáo

Quảng cáo

b. C12H22O11 (Saccarozo) + H2O →

Câu 3: (1 đ)

      Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3  trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch glucozơ đã dùng là ?

Câu 4 : (1 đ)

Làm thế nào nhận biết các dung dịch sau : dung dịch axit axetic (CH3COOH), dung dịch glyxin (H2N-CH2-COOH), dung dịch lysin.( H2N-[CH2]4-CH-COOH )                                                                                                  NH2

Câu 5: (1 đ)

Một α- amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15,06 gam muối. Tên gọi của X là gì?

Cho: H = 1; C = 12; O = 16; N = 14; Cl = 35,5; Ag = 108

————————--HẾT————————-

 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu – Giám thị không giải thích gì thêm)

Quảng cáo

CHIA SẺ