Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7 Khảo sát môn Toán 7 giữa kì 1 trường THCS Mỹ Đình...

Khảo sát môn Toán 7 giữa kì 1 trường THCS Mỹ Đình 1 năm học 2018-2019

CHIA SẺ

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán trường THCS Mỹ Đình 1.

PHÒNG GD&ĐT NAM TỪ LIÊM

ĐỀ KIỂM TRA KSCL GIỮA HỌC KỲ I

TRƯỜNG THCS MỸ ĐÌNH 1

NĂM HỌC 2018 – 2019

 Môn kiểm tra: TOÁN 7

Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (1 điểm). Viết lại chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau vào bài kiểm tra.

Câu 1. Cho 12 : x = 3 : 5 giá trị x bằng:

A.10            B. 5          C. 20      D. 4

Câu 2. Kết quả của phép tính (2/3)3 : (-2/3)2 là:

A. 1           B. -1              C. 2/3         D. -2/3

Câu 3. Nếu m ⊥ b và m ⊥ c thì:

A. b ⊥ c           B. m // b           C. m // c              D. b // c

Câu 4. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

A. Hai góc đồng vị phụ nhau

Quảng cáo

Quảng cáo

B. Hai góc trong cùng phía bù nhau

C. Hai góc so le trong bù nhau

D. Cả ba ý trên đều sai

PHẦN II. TỰ LUẬN (9 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể):

Bài 3. (2 điểm) Bạn An có 35 viên bi gồm 3 màu xanh, đỏ, vàng. Số viên bi màu xanh và đỏ tỉ lệ với 2 và 3, số viên bi màu đỏ và vàng tỉ lệ với 4 và 5. Tính số viên bi mỗi loại.

Bài 4. (3 điểm) Cho hình vẽ bên, biết rằng:

DE // Ax, góc Bax bằng 350, góc DBC bằng 550, góc Bcy bằng 1250

a. Tính góc ABE

b. Chứng minh Cy // Ax.

c. Chứng minh AB ⊥ BC

Bài 5. (0,5 điểm) Cho x/z = z/y. Chứng minh rằng: (x2 + z2)/(y2 + z2) = x/y

Quảng cáo

CHIA SẺ