Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11 Thi học kì 1 Toán lớp 11 năm 2015 có đáp án...

Thi học kì 1 Toán lớp 11 năm 2015 có đáp án (Phần chung, riêng)

CHIA SẺ

Gửi các em  Đề thi học kì 1 Toán 11 năm 2015 có đáp án của trường THPT Nguyễn Du. Đề gồm 2 phần thi chương trình chung, riêng và theo chương trình chuẩn, nâng cao.

Trường THPT Nguyễn Du

         Tổ: Toán – Tin

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN THI: TOÁN – LỚP 11

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:

1) 2cos(x- Π/3) + 1 = 0            2) sin4x + √3 cos4x = √2

Câu 2. (2,0 điểm)

1) Một hộp gồm 7 viên bi trắng và 3 viên bi đen. Lấy ngẫu nhiên ra 3 viên bi. Tính xác suất để trong 3 viên bi đó có nhiều nhất là một viên bi trắng.

2) Tìm hệ số của x3 trong khai triển nhị thức2015-12-11_085742

Câu 3. (3,0 điểm)

1) Trong mặt phẳng  cho đường tròn (C) có phương trình (x +3)2 + y2 = 4. Tìm ảnh của đường tròn (C) qua phép vị tự tâm O(0;0), tỉ số k = -3.

2) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang đáy lớn là AD.

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD)

b) Gọi M, N và P lần lượt là trung điểm của AB, SA và SD. Chứng minh rằng: NP// (SBC)

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) (Học sinh học chương trình nào thì làm theo chương trình đó)

1. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm)

Câu 4.a. (2,0 điểm)

1) Giải phương trình :  sin2x + 2sinx – cosx -1 = 0

Quảng cáo

Quảng cáo

2)   Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số đôi một khác nhau và không chia hết cho 10.

Câu 5.a. (1,0 điểm)

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 1 – sinxcosx.

2. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm)

Câu 4.b. (2,0 điểm)

1) Giải phương trình :  sinx + sin2x + cosx + cos2x + 1 = 0

2) Giải phương trình :  2015-12-11_085754

Câu 5.b. (1,0 điểm)

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số  :   2015-12-11_085758

——————Hết——————

 Thí  sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên học sinh:…………………………………………Số báo danh:………………


 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

MÔN: TOÁN 11 – HKI NĂM HỌC 2015 – 2016

 I. Phần chung:

Dap an cau 1 thi hoc ki 1 toan 11 - Phan Chung
Dap an cau 1 thi hoc ki 1 toan 11 – Phan Chung
Dap an cau 2 thi hoc ki 1 toan 11 - Phan Chung
Dap an cau 2 thi hoc ki 1 toan 11 – Phan Chung
Dap an cau 3 thi hoc ki 1 toan 11 - Phan Chung
Dap an cau 3 thi hoc ki 1 toan 11 – Phan Chung

II. Phần riêng:

1. Theo chương trình chuẩn

Dap an cau 4a thi hoc ki 1 toan 11 - Phan rieng - Chuan
Dap an cau 4a thi hoc ki 1 toan 11 – Phan rieng – Chuan
Dap an cau 5a thi hoc ki 1 toan 11 - Phan rieng - Chuan
Dap an cau 5a thi hoc ki 1 toan 11 – Phan rieng – Chuan

2. Theo chương trình nâng cao

Dap an cau 4b thi hoc ki 1 toan 11 - Phan rieng - nang cao
Dap an cau 4b thi hoc ki 1 toan 11 – Phan rieng – nang cao
Dap an cau 5b thi hoc ki 1 toan 11 - Phan rieng - nang cao
Dap an cau 5b thi hoc ki 1 toan 11 – Phan rieng – nang cao

Nếu học sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng thì cho đủ số điểm từng phần như hướng dẫn quy định.

Quảng cáo

CHIA SẺ