Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 2 lớp 11

Kiểm tra học kì 2 Lịch sử 11: Tướng giặc bị giết chết ở trận Cầu giấy lần thứ nhất là

Tham khảo đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 11: Trình bày tình hình Việt Nam trước khi thực dân Pháp xâm lược? Cho biết vì sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm vị trí tấn công đầu tiên trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?

I. Trắc nghiệm: ( 3đ)

1. Chọn câu sai trong những nguyên nhân thất bại của phong trào Cần vương là

A. Thực dân Pháp còn mạnh

B. Các cuộc KN chưa có sự liên kết thống nhất

C. Chưa có đường lối rõ ràng

D. Chưa có sự lãnh đạo thống nhất trong cả nước

2. Trong những cuộc khởi nghĩa sau đây cuộc khởi nghĩa nào không thuộc phong trào Cần vương

A. Ba đình

B. Bãi sậy

C. Hương khê

D.Yên thế

3. Chọn câu đúng nhất: Mục đích Pháp xâm lược Việt nam

A. Biến VN thành thuộc địa.

B. Khai thác tài nguyên .

C. Làm bàn đạp xâm lược Lào và Căm pu chi

D. Chiếm đất Việt nam lập các đồn điền

4. Tướng giặc bị giết chết ở trận Cầu giấy lần thứ nhất là:

A. Đuy- puy

B. Gác- ni- ê

C. Ri- vi- e

D. Hác- măng

5. Hiệp ước Giáp Tuất được ký năm:

A. 1864

B. 1862

C. 1874

D. 1784

Advertisements (Quảng cáo)

6. Sau khi không chiếm được Đà nẵng, Pháp chuyển quân vào đánh Gia định nhằm:

A. Làm bàn đạp xâm lược Cam pu chia

B. Chiếm vựa lúa Nam Bộ, gây khó khăn cho nhà Nguyễn

C. Nhằm cô lập 3 tỉnh Miền Tây nam kỳ

D. Gia định là nơi giàu có

7. Tính đến 1858 Việt nam là một nước

A. Là nước thuộc địa

B. Là nước phong kiến lệ thuộc vào nước ngoài

C. Là nước nửa thuộc địa nửa phong kiến

D.Theo chế độ quân chủ , có độc lập chủ quyền

8. Pháp tấn công Gia định lần thứ nhất năm

A. 1860                B. 1861

C. 1859                D. 1862

9. Pháp chính thức nổ súng xâm lược Việt nam:

A. 1/9/1858

B. 11/8/1858

C. 31/8/1858

D. 3/8/1858

1.0: Thời kỳ đầu phong trào Cần vương lãnh đạo trực tiếp là:

A. các thủ lĩnh nông dân

B. Phan Đình Phùng

C. Các sỹ phu, văn thâ

D. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết

1.1: Cuộc khởi nghĩa được coi là tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương là khởi nghĩa

A. Bãi sậy

B. Hương khê

C. Yên thế

D. Ba đình

1.2: Trong các cuộc KN sau đây cuộc KN nào tồn tại lâu nhất

A. Yên Thế

B. Hương khê

C. Bãi Sậy

D. Ba đình

II.  TỰ LUẬN( 7đ)

1. (4,0đ): Trình bày tình hình Việt Nam trước khi thực dân Pháp xâm lược? Cho biết vì sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm vị trí tấn công đầu tiên trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?

2. (3,0đ): Nguyên nhân nào dẫn đến Nguyễn Ái Quốc Sang phương tây tìm đường cứu


I. Phần trắc nghiệm (3đ)

1

2

3

4

5

D

D

A

B

C

6

7

8

9

10

B

D

C

A

D

11

12

 

B

A

II. Phần tự luận( 7đ)

1.. Trình bày tình hình Việt Nam trước khi thực dân Pháp xâm lược? Cho biết vì sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm vị trí tấn công đầu tiên trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?

* Tình hình Việt Nam…

Trước khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam là quốc gia phong kiến độc lập dân tộc nhưng chế độ phong kiến Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX khủng hoảng và suy yếu nghiêm trọng trên tất cả các lĩnh vực.

– Chính trị: Các vua triều Nguyển ra sức khôi phục, củng cố chế độ quân chủ chuyên chế. Quyền lực tập trung trong tay vua.

+ Chỗ dựa nhà nước là giai cấp địa chủ, tư tưởng nho giáo được đề cao.

Trật tự phong kiến được coi là bất di bất dịch. Với tư tưởng bảo thủ không tạo được bước phát triển mới.

– Quân sự lạc hậu, tinh thần chiến đấu sa sút, chính sách đối ngoại có những sai lầm. nhất là việc ”cấm đạo”, “sát đạo” tạo cớ cho thực dân Pháp xâm lược nước ta.

– Kinh tế: Nông nghiệp lạc hậu, sa sút, nông dân không có ruộng hoặc ít ruộng đất, đất đai phần lớn bị địa chủ miên, nhân dân lưu tán…;Công thương nghiệp đình đốn, chính sách độc quyền công thương của nhà nước hạn chế sự phát triển sản xuất, thương mại; chính sách”Bế quan tỏa cảng” khiến cho nước ta bị cô lập.

– Xã hội: Mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân với triều đình Huế ngày càng gay gắt,.. Hơn 400 cuộc khởi nghĩa nổ ra trong suốt nửa đầu thế kỷ XIX.

* Đánh Đà Nẵng đầu tiên là vì:

– Đà Nẵng có vị trí chiến lược quan trọng…Thực hiện kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp…

 – Đà Nẵng có hải cảng biển sâu và rộng, cách kinh thành Huế không bao xa, gần đồng bằng Nam- ngãi…

2.. Nguyên nhân nào dẫn đến Nguyễn Ái Quốc Sang phương tây tìm đường cứu nước?

Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, cách mạng Việt Nam bị khủng hoảng sâu sắc về đường lối và giai cấp lãnh đạo.

– Các cuộc đấu tranh bị đàn áp và nhanh chóng thất bại…

– Người sinh ra trong một gia đình trí thức yêu nước, lớn lên giữa một vùng quê giàu truyền thống cách mạng.

– Người có tinh thần yêu nước và ý trí cách mạng…

– Người rất khâm phục tinh thần yêu nước của các vị tiền bối đi trước như PBC, PCT…nhưng không tán thành con đường cách mạng của họ

– Với tư tưởng sang nước Pháp tìm hiểu về bẩn chất của kẻ thù, tìm hiểu về tự do, bình đẳng, bác ái…về giúp đồng bào đứng lên làm cách mạng…

Advertisements (Quảng cáo)