Trang Chủ Chủ đề Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2019 trường THPT Trần Phú: Giải phương trình lượng giác sau: sin^2(x/2)−2cos2(x/4)+3/4=0
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2019 trường THPT Trần Phú: Giải phương trình lượng giác sau: sin^2(x/2)−2cos2(x/4)+3/4=0
Một hộp có chứa 4 quả cầu màu đỏ, 5 quả cầu màu xanh và 7 quả cầu màu vàng. Lấy ngẫu nhiên cùng lúc ra 4 quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất sao cho 4 quả cầu được lấy ra có đúng 1 quả cầu màu đỏ và không...
Thi kì 1 môn Toán lớp 11: Hàm số nào sau đây tuần hoàn với chu kì T = pi?
Thi kì 1 môn Toán lớp 11: Hàm số nào sau đây tuần hoàn với chu kì T = pi?
Hàm số nào sau đây tuần hoàn với chu kì (T = pi )?;  Tập xác định của hàm số (y = sqrt {sin x - 1} ) là ... trong Thi kì 1 môn Toán lớp 11.Kiểm tra Văn...
Đề thi Toán kì 1 lớp 11: Rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá. Xác suất để rút được lá ách (A) là bao nhiêu?
Đề thi Toán kì 1 lớp 11: Rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá. Xác suất để rút được lá ách (A) là bao nhiêu?
Rút ra một lá bài từ bộ bài 52 lá. Xác suất để rút được lá ách (A) là bao nhiêu?; Trong một mặt phẳng có 5 điểm là các đỉnh của một hình ngũ giác đều. Hỏi tổng...
Đề thi Toán kì 1 lớp 11: Tính xác suất để 3 bạn được chọn toàn nam?
Đề thi Toán kì 1 lớp 11: Tính xác suất để 3 bạn được chọn toàn nam?
Trong 1 tổ có 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 bạn trong tổ tham gia đội tình nguyện của trường. Tính xác suất để 3 bạn được chọn toàn nam? ... trong Đề...
Đề thi học kì 1 Toán lớp 11: Tìm tất cả các giá trị thực của m để phương trình cos x = m – 1 có nghiệm
Đề thi học kì 1 Toán lớp 11: Tìm tất cả các giá trị thực của m để phương trình cos x = m – 1 có nghiệm
Tìm tất cả các giá trị thực của m để phương trình (cos x = m - 1) có nghiệm; Tập xác định D của hàm số (y = dfrac{{2017}}{{1 + cos x}})là ... trong Đề thi học kì 1 Toán...
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán: Gieo một con súc sắc ba lần. Tính xác suất cả ba lần gieo đều xuất hiện mặt lẻ?
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán: Gieo một con súc sắc ba lần. Tính xác suất cả ba lần gieo đều xuất hiện mặt lẻ?
Gieo một con súc sắc ba lần. Tính xác suất cả ba lần gieo đều xuất hiện mặt lẻ?;  Cho cấp số cộng (left( {{u_n}} right)), biết ({u_1} = 5,;{u_2} = 9). Tính tổng 10 số hạng đầu tiên...
KCSL môn Toán 11 cuối kì 1: Tìm giá tị nhỏ nhất M của hàm số y = 1 – 2cosx?
KCSL môn Toán 11 cuối kì 1: Tìm giá tị nhỏ nhất M của hàm số y = 1 – 2cosx?
Tìm giá tị nhỏ nhất M của hàm số (y = 1 - 2cos x); Tập xác định D của hàm số (y = 2sin left( {x - dfrac{pi }{3}} right)) ... trong KCSL môn Toán 11 cuối kì 1. Xem Đề...
Đề thi cuối kì lớp 11 môn Toán học kì 1: Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD)?
Đề thi cuối kì lớp 11 môn Toán học kì 1: Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD)?
Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = 3sin ,x + 4cos x + 1). Khẳng định nào sau đây đúng?; ... trong Đề thi cuối kì lớp 11...
Thi kì 1 môn Toán lớp 11: Dãy số là một hàm số xác định trên tập hợp nào?
Thi kì 1 môn Toán lớp 11: Dãy số là một hàm số xác định trên tập hợp nào?
Dãy số là một hàm số xác định trên tập hợp nào?; Cho một đa giác có 11 đỉnh nội tiếp trong một đường tròn. Số tam giác được tạo thành từ các đỉnh của đa giác đó là ......
Đề môn Toán lớp 11 cuối học kì 1: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?
Đề môn Toán lớp 11 cuối học kì 1: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?
Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?; Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu-tơn ({left( {x - y} right)^5}). ... trong Đề môn Toán lớp 11 cuối học kì 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía...