Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 1 lớp 10 Đề và đáp án đề thi học kì 1 lớp 10 môn...

Đề và đáp án đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2015 (nâng cao và cơ bản)

CHIA SẺ

Trường THPT Nguyễn Du

Tổ Toán-Tin

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN  :  TOÁN – LỚP 10

Thời gian làm bài  :  90 phút

A.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm )

Bài 1: (1,0 điểm) Nêu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau,xét xem mệnh đề phủ định đó đúng hay sai :

a) Phương trình x2 – 2016x + 2015 = 0 có nghiệm.

b) 22011 chia hết cho 16

c ) Có vô số số nguyên tố chia hết cho 5

d) x2 + x + 2012 ≤ 0

Bài 2: (1,0 điểm)  Cho hai tập hợp  A= {x ∈ R | (1-x)(x2 – 4) = 0}; B = {x ∈ N | x < 3}.

1/Tìm A,B.

2/Tìm A ∩ B; A\B.

Bài 3: (2,0 điểm)

1) Tìm tập xác định của  hàm số bai3

2)  Vẽ đồ thị hàm số: y= -x2 + 2x – 1

Bài 4: (1,0 điểm) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD của tứ giác ABCD.

Chứng minh rằng:bai4

Quảng cáo

Quảng cáo

Bài 5: (2,0 điểm)  Cho các điểm A(-4; 1), B(2; 4), C(2; -2)

1/Chứng minh A, B, C là ba đỉnh của một tam giác.

2/Xác định tọa độ trọng tâm G sao cho ABGC là hình bình hành

B.PHẦN RIÊNG ( 3 điểm )

( Dành cho thí sinh học chương trình nâng cao )

Bài 6A (2,0 điểm)

1/ Giải phương trình:bai62/  Giải hệ phương trìnhbai6_b

Bài 7A (1,0 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số  với x > 2.

bai7

( Dành cho thí sinh học chương trình cơ bản )

Bài 6B (2,0 điểm)

1/ Giải phương trình:bai6_12/ Giải hệ phương trình :bai6_2

Bài 7B(1,0 điểm) CMR với ba số a, b, c dương ta có (a/b + a) (b/c + b) (c/a +c) ≥ 8√abc.

—————————– Hết ——————————-

Đáp án và thang điểm đề thi học kì 1 lớp 10 của trường THPT Nguyễn Du năm 2015

A. Phần chung

Đáp án bài 1,2 Phần Chung Thi kì 1 Toán 10
Đáp án bài 1,2 Phần Chung Thi kì 1 Toán 10
Đáp án bài 3 Phần Chung Thi kì 1 Toán 10
Đáp án bài 3 Phần Chung Thi kì 1 Toán 10
Đáp án bài 4 Phần Chung Thi kì 1 Toán 10
Đáp án bài 4 Phần Chung Thi kì 1 Toán 10
Đáp án bài 5 Phần Chung Thi kì 1 Toán 10
Đáp án bài 5 Phần Chung Thi kì 1 Toán 10


B.Phần riêng

Đáp án bài 6a Phần nâng cao
Đáp án bài 6a Phần nâng cao
Đáp án bài 7a Phần nâng cao
Đáp án bài 7a Phần nâng cao
Đáp án bài 6b Phần cơ bản
Đáp án bài 6b Phần cơ bản
Đáp án bài 7b Phần cơ bản
Đáp án bài 7b Phần cơ bản

 

Quảng cáo

CHIA SẺ