Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11 Đề kì 1 Toán lớp 11 của trường THPT C Nghĩa Hưng...

Đề kì 1 Toán lớp 11 của trường THPT C Nghĩa Hưng – Nam Định năm 2015

CHIA SẺ

Các em tham khảo đề thi và đáp án đề thi học kì 1 lớp 11  Môn Toán năm 2015 của THPT C Nghĩa Hưng – Nam Định. Thời gian làm bài 120 phút. Đề thi gồm có 7 câu.

Sở GD & ĐT Nam Định

Trường THPT C Nghĩa Hưng

Đề Thi Học Kì 1 Khối 11

Môn: Toán

Thời gian làm bài: 120 phút

1 (2 điểm): Giải các phương trình sau:

a. cos(2x – π/3) = -1/2

b. cos2x + 5sinx – 3 = 0

2 (1 điểm): Cho tập hợp A = {0;1;2;3;4;5;6} Từ tập hợp A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và là số chẵn.

3: (1 điểm): Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối đồng chất 2 lần.

a. Mô tả không gian mẫu

b. Tính xác suất sao cho mặt có số chấm là số nguyên tố xuất hiện trong cả 2 lần gieo.

4 (1,0 điểm):Trong khai triển nhị thức Niu- tơn của ( x/2 – 5/x)2. hãy tìm liên hệ của số hạng chứa x4.

4 (1,0 điểm):Trong mặt phẳng Oxy, cho ΔABC có trọng tâm G(1; 2). Gọi M, N là trung điểm của AB, AC và H là chân đường cao hạ từ A đến cạnh BC của Δ. ABC đường tròn ngoại tiếp ΔMNH có phương trình là (x-3)² + (y + 2)² = 25.

Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp ΔABC.

6 (1,0 điểm): Giải hệ phương trình:

cau6

7 (3,0 điểm):Cho hình chóp S.ABC có G là trọng tâm của tam giác AB
C.Lấy M, N là 2 điểm trên cạnh SA, sao cho SM = MN = NA. Gọi K là giao điểm của BC và (MAG) và D là điểm đối xứng của A qua G.

a. Tìm giao tuyến của (MAG) và (SBC).

Chứng minh rằng GM// (SBC).

b. Chứng minh rằng (MCD)// (NBG)

c. Gọi H là giao điểm của MD và (SBC).

Tính HK/ SK ?


Đáp án đề thi Toán 11 trường THPT C Nghĩa Hưng

1: (2,0 điểm)dap-an-cau-1

2 (1,0 điểm):

dap-an-cau-2

3 (1,0 điểm)4 (1,0 điểm):dap-an-cau-3-4

5 (1,0 điểm):dap-an-cau-5

6 (1,0 điểm):

dap-an-cau-6

7 (3,0 điểm):dap-an-cau-7

Quảng cáo
CHIA SẺ