Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 2 lớp 11

Đề hay dành cho các em học sinh 11 chuẩn bị thi học kì 2 toán

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 – NĂM HỌC 2016-2017

MÔN TOÁN  – Thời gian: 90 phút.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1: Cho 

Với giá trị nào của  thì hàm số đã cho liên tục trên R?

A. 3         
B.
1          
C.
2        
D.
0

2: Cho limun = a, (a > 0) , limvn = – ∞  Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai

3: Hàm số y = cos3x – sin2x  có đạo hàm là:

4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA ⊥ (ABCD), SA = a√5. Gọi α là góc giữa SC và mp(SAB). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

Advertisements (Quảng cáo)

5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a Đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA = a. Góc giữa  SC và mặt phẳng (SAB) là a, khi đó tana nhận giá trị nào trong các giá trị sau?

6: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song

B.Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.

C.Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.

D.Hai đường thẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.

7:

8: Cho hàm số y = sin2x. Đạo hàm cấp 2 của hàm số là:

A. 2 sin 2x
B.
2cos 2x
C.
-2sin 2x     
D.
-2cos 2x

9: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 

tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là:

10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA ⊥ (ABCD), SA = a √6. Gọi α là góc giữa SC và mp(ABCD). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

A. Cosa = √3/3      B. α = 300    
C.
α = 450       
D.
α = 600

11: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 

12: Hàm số:

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: Tìm các giới hạn sau:

Bài 2: Tính đạo hàm các hàm số sau

Bài 3:Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, các mặt bên tạo với đáy góc. Tính  khoảng  cách giữa hai đường thẳng SD, BC.

Advertisements (Quảng cáo)